Khái niệm về định giá và thẩm định giá

600 lượt xem
Khái niệm về định giá và thẩm định giá
Định giá tài sản có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời ở nhiều nước trên thế giới. Ở nước ta những năm gần đây, nghề định giá tài sản cũng được phát triển rất nhanh chóng với nhiều loại hình doanh nghiệp tham gia thị trường và đội ngũ cán bộ định giá chuyên nghiệp.

Khái niệm về định giá và thẩm định giá

Định giá tài sản là hoạt động định giá, định giá mang tính chất khách quan tồn tại trong đời sống kinh tế xã hội của mọi nền kinh tế sản xuất hàng hoá, đặc biệt đối với những nền kinh tế phát triển theo cơ chế thị trường, có liên quan đến lợi ích của nhiều chủ thể khác nhau.

Theo khảo sát thực tế không có sự phân biệt rõ ràng giữa định giá và thẩm định giá vì công việc của định giá và thẩm định giá đều là giúp khách hàng xác định giá trị để tìm ra giá trị của tài sản định bán hình thành lên giá cả trong một tập hợp giả định các điều k

Vậy định giá và thẩm định giá là gì? Hãy cung với Thẩm định giá Thành Đô tìm hiểu về vấn đề này

I. Định giá là gì?

Định giá có thể được hiểu là việc đánh giá giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định

Định giá tài sản là việc tư vấn, định các mức giá cụ thể cho từng loại tài sản cho các hoạt động giao dịch mua, bán tài sản, hàng hóa, dịch vụ đó trên thị trường. Đối với các loại tài sản, dịch vụ, hàng hóa do Nhà nước định giá (các cơ quan có thẩm quyền quy định) thì các mức giá cụ thể của từng loại tài sản, hàng hóa mang tính bắt buộc mọi đối tượng tham gia các hoạt động giao dịch, mua bán phải thực hiện. Đối với các tài sản, dịch vụ hàng hóa không thuộc danh mục Nhà nước định giá thì do các tổ chức, cá nhân tự định giá theo quy luật thị trường làm cơ sở cho các hoạt động giaodịch mua bán, trao đổi.

II. Thẩm định giá là gì?

Mỗi nhà nghiên cứu học thuật trên thế giơi lại đưa ra những định nghĩa khác nhau về thẩm định giá:

- Theo Ông Fred Peter Marrone - Giám đốc Marketing của AVO, Úc “Thẩm định giá là việc xác định giá trị của bất động sản tại một thời điểm có tính đến bản chất của bất động sản và mục đích của thẩm định giá. Do vậy, thẩm định giá là áp dụng các dữ liệu của thị trường so sánh mà các thẩm định viên thu thập được và phân tích chúng, sau đó so sánh với tài sản được yêu cầu thẩm định giá để hình thành giá trị của chúng”.

- Theo tự điển Oxford: “Thẩm định giá là sự ước tính giá trị bằng tiền của một vật, của một tài sản”; “là sự ước tính giá trị hiện hành của tài sản trong kinh doanh”.

- Theo giáo sư W.Seabrooke - Viện đại học Portsmouth, Vương quốc Anh: “Thẩm định giá là sự ước tính giá trị của các quyền sở hữu tài sản cụ thể bằng hình thái tiền tệ cho một mục đích đó được xác định”.

- Theo Luật giá 11/2012/QH13 ngày 20/06/2012 của Việt Nam: "Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá".

Thẩm định giá tài sản

Mặc dù mỗi nhà nghiên cứu lại đưa ra một định nghĩa khác nhau về thẩm định giá nhưng khi nhắc tới thẩm định giá đều có chung những yếu tố nhất định

- Thẩm định giá là công việc ước tính giá trị tài sản tại thời điểm đánh giá;

- Thẩm định giá đòi hỏi tính chuyên môn về nghiệp vụ thẩm định giá;

- Giá trị của tài sản được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ;

- Thẩm định giá cho một yêu cầu, mục đích nhất định;

- Xác định tại một thời điểm, địa điểm cụ thể, trong một thị trường nhất định với những điều kiện nhất định;

- Được thực hiện dựa trên cơ sở sử dụng các dữ liệu, các yếu tố của thị trường.

Từ những yếu tố trên chúng ta có thể hiểu khái niệm về thẩm định giá như sau: “Thẩm định giá là một nghệ thuật hay một khoa học về ước tính giá trị bằng tiền với độ tin cậy cao nhất về lợi ích mà tài sản có thể mang lại cho chủ thể nào đó phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, cho một mục đích nhất định theo những tiêu chuẩn được công nhận như những thông lệ quốc tế hoặc quốc gia”.

Gửi phản hồi

 

^ Về đầu trang