Nguyên tắc trong thẩm định giá doanh nghiệp

627 lượt xem
Nguyên tắc trong thẩm định giá doanh nghiệp
Thẩm định giá Doanh nghiệp được hiểu và thừa nhận một cách rộng rãi là việc điều tra và phân tích chi tiết các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ, đánh giá các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ của công ty, xác định giá trị hiện hữu và tiềm năng của một doanh nghiệp.

Các nguyên tắc được áp dụng trong thẩm định giá doanh nghiệp

Trong thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định viên của các công ty thẩm định giá thường sử dụng các nguyên tắc sau

Thẩm định giá doanh nghiệp

1, Nguyên tắc sử dụng cao nhất và tốt nhất

- Để ước tính được giá trị thị trường của doanh nghiệp phải được thẩm định giá trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực của doanh nghiệp để tạo ra hiệu quả sử dụng cao nhất và tốt nhất, chứ không dựa trên sự sử dụng hiện tại nếu như sự sử dụng hiện tại chưa phải là cao nhất và tốt nhất

Khái niệm sử dụng cao nhất và tốt nhất là một phần cơ bản không thể thiếu được của sự ước tính giá trị thị trường

2, Nguyên tắc dự kiến lợi ích tương lai

- Khi thẩm định giá doanh nghiệp cần phải quan tâm đến thu nhập dự kiến trong tương lai của doanh nghiệp kèm theo quan điểm tăng cường kỳ vọng trong tương lai , rủi ro liên quan và giá trị thời gian của đồng tiền.

- Thu nhập doanh nghiệp được chuyển hóa thành giá trị bằng cách vốn hóa trực tiếp thu nhập ròng hoặc phân tích theo dòng tiền chiết khấu, hay phương pháp cổ tức, trong đó dòng tiền ước tính nhận được trong tương lai được chuyển hóa thành giá trị hiện tại bằng cách áp dụng tỷ suất chiết khấu.

- Việc ước tính giá trị của tài sản luôn luôn dựa trên các triển vọng tương lai, lợi ích dự kiến nhận được từ quyền sử dụng tài sản của người mua.

3, Nguyên tắc cung cầu

- Giá trị của một tài sản được xác định bởi mối quan hệ cung - cầu về tài sản đó trên thị trường. Ngược lại, giá trị của tài sản đó cũng tác động đến cung và cầu về tài sản. Giá trị của tài sản thay đổi tỷ lệ thuận với cầu và tỷ lệ nghịch với cung về tài sản

- Khi thẩm định giá doanh nghiệp theo nguyên tắc bởi mối quan hệ cung cầu, trong đó có các yếu tố về đặc điểm vật lý và đặc điểm kinh tế - xã hội khác biệt với những thuộc tính của các tài sản  khác.

Thẩm định giá doanh nghiệp

4, Nguyên tắc đóng góp

- Giá trị của doanh nghiệp là sự đóng góp bởi các yếu tố hình thành lên doanh nghiệp bao gồm: cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính, nguồn lực con người cũng như môi trường hoạt động của doanh nghiệp.

Chính từ những yếu tố cấu thành đó khi thẩm định giá doanh nghiệp các thẩm định viên cần phẩn xem xét đánh giá toàn diện các yếu tố này. Nếu trong doanh nghiệp vắng mặt đi một yếu tố cấu thành đó sẽ là giảm đi bao nhiêu giá trị của toàn bộ tài sản.

Trong thẩm định giá tài sản có rất nhiều nguyên tắc được áp dụng, đối với thẩm định giá doanh nghiệp đang được áp dụng tính với bốn nguyên tắc cơ bản trên. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong nghề, các thẩm định viên giàu kinh nghiệm sẽ đưa ra những tư vấn về phương pháp và nguyên tắc áp dụng thẩm định giá doanh nghiệp tốt nhất cho khách hàng. 

Gửi phản hồi

 

^ Về đầu trang