THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC THIẾT BỊ

Thẩm định  giá  máy móc

I. Mục đích thẩm định giá động sản - máy móc thiết bị

– Đấu thầu mua sắm, Vay vốn ngân hàng

– Bảo hiểm

– Cầm cố, thanh lý

– Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo giá cáo tài chính

– Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp

– Phục vụ thuê tài chính, …

II. Các loại động sản

– Các máy thiết bị gia dụng, phương tiện đi lại, vận tải đường bộ, đường thủy…

– Các phương tiện kỹ thuật, máy xây dựng, máy công cụ…

– Các thiết bị điện, điện tử, điện gia dụng, điện công nghiệp…

– Các máy thiết bị công nghiệp, dây chuyền sản xuất đồng bộ…

– Máy, thiết bị và dây chuyền sản xuất chuyên dùng.

III. Các giấy tờ cần thiết đối với tài sản yêu cầu thẩm định giá MMTB

– Thể nhân: Giấy chứng minh nhân dân của chủ sở hữu tài sản

– Pháp nhân: Giấy phép thành lập doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có).

1. Đối với tài sản đã qua sử dụng

*  Phương tiện vận tải:

– Đăng ký xe

– Giấy chứng nhận đăng kiểm

– Giấy chứng nhận bảo hiểm xe

– Hợp đồng mua bán (nếu có)

– Hợp đồng, Tờ khai hàng hóa nhập khẩu

– Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đối với xe bồn

– Giấy chứng nhận, sổ kiểm tra ATKT

* Trạm xăng dầu:

– Biên bản kiểm tra kỹ thuật bồn chứa

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

– Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện về PCCC

– Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật

* Dây chuyền máy móc thiết bị

– Danh mục tài sản yêu cầu thẩm định giá

– Bản vẽ Thiết kế quy trình sản xuất của dây chuyền

– Invoice/Packing list (MMTB nhập khẩu)

– Bản vẽ chi tiết máy (nếu có)

– Hợp đồng kinh tế mua bán

– Biên bản thanh lý hợp đồng

– Biên bản bàn giao, nghiệm thu

– Bản vẽ kỹ thuật

– Các hoá đơn mua bán kê khai chi tiết

– Catalogue….

2. Đối với tài sản mua sắm mới

– Tờ trình dự toán mua sắm tài sản được phê duyệt

– Catalogue (Nếu có)

^ Về đầu trang