THẨM ĐỊNH GIÁ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN

THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỘNG SẢN

A. Đối tượng Thẩm định giá:

  - Máy thiết bị, công cụ, dụng cụ, dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải đường bộ, đường sông, đường biển,…

B. Mục đích thẩm định giá:

  - Thế chấp, bảo hiểm, vay vốn ngân hàng, mua bán, chuyển nhượng, góp vốn liên doanh, phân chia tài sản, thanh lý,...

C. Hồ sơ cung cấp:

1. Dây chuyền máy móc, thiết bị:

  - Hợp đồng kinh tế mua bán                                                  
  - Biên bản thanh lý hợp đồng                                     
  - Biên bản bàn giao, nghiệm thu                                            
  - Bản vẽ kỹ thuật                                                  
  - Các hoá đơn mua bán kê khai chi tiết                                     
  - Catalogue….                                        

2. Phương tiện vận chuyển:

+  Đối với xe:
  - Giấy chứng nhận đăng ký xe                                
  - Giấy chứng nhận bảo hiểm xe cơ giới                                 
  - Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ

+  Đối với tàu:   
  - Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa            
  - Biên bản kiểm tra kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa            
  - Sổ kiểm tra kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa                      
  - Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa 
  - Giấy chứng nhận cấp tàu                                                    
  - Giấy chứng nhận mạn khô quốc tế                                      
  - Giấy chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm do dầu gây ra              
  - Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển
  - Hồ sơ thiết kế, bản vẽ....              
  - Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng...
  - Hóa đơn, chứng từ liên quan,..

3. Trạm xăng dầu: 

  - Biên bản kiểm tra kỹ thuật bồn chứa
  - Giấy CN đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
  - Giấy CN đủ tiêu chuẩn, điều kiện về PCCC.
  - Giấy CN kiểm định ATKT
  - Dây chuyền máy móc thiết bị:
  - Danh mục tài sản yêu cầu thẩm định giá
  - Bản vẽ TK
  - Quy trình sản xuất của dây chuyền
  - Invoice/ Packing List (máy móc thiết bị nhập khẩu)
  - Biên bản bàn giao, nghiệm thu lắp đặt
  - Bản vẽ chi tiết móng, máy (nếu có)

4. Tài sản mua sắm mới:

  - Tờ trình dự toán mua sắm tài sản được phê duyệt
  - Hóa đơn chứng từ (trường hợp bán thanh lý)
  - Catalogue (nếu có)

5. Tài sản nhập khẩu:

  - Hợp đồng thương mại                                             
  - Invoice                                                            
  - Packing List                                                        
  - Tờ khai hải quan                                                                
  - Giấy chứng nhận xuất xứ                                                   
  - Giấy giám định chất lượng                                       
  - Hoá đơn mua bán kê khai chi tiết…     

 

^ Về đầu trang