Công ty thẩm định giá dự án đầu tư

Công Ty Thẩm Định Giá Dự Án Đầu Tư

Thẩm định dự án đầu tư là công tác tổ chức đánh giá xem xét và phân tích một cách khách quan trung thực và toàn diện về các nội dung trong dự án xây dựng nhằm đảm bảo dự án mang lại hiệu quả cao cho chủ đầu tư và xã hội cũng như phân tích thanh tra thiết kế toàn diện đề án thiết kế cơ sở nhằm đảm bảo tính khả thi của dự án trước khi tiến hành triển khai thi công xây dựng.
Nghi định thi hành một số điều luật giá về thẩm định giá

Nghị Định Thi Hành Một Số Điều Luật Giá Về Thẩm Định Giá

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Cách xác định giá trị vườn cây cao su

Cách xác định giá trị vườn cây cao su kinh doanh

Xác định giá trị vườn cây cao su kinh doanh được Bộ tài chính quy định tài điều 10 Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC hướng dẫn về phương pháp xác định giá trị rừng trồng, vườn cây để sắp xếp, đổi mới và phát triển.
Doanh nghiệp khi cổ phần khó xác định giá chính xác

Doanh nghiệp khi cổ phần khó định giá chính xác

Theo quy định, để xác định giá trị khi cổ phần hóa, doanh nghiệp có thể áp dụng hai phương pháp là chiết khấu dòng tiền (DCF) và xác định giá trị theo tài sản. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng, hai cách này đang gặp phải rất nhiều hạn chế.
Khái niệm về định giá và thẩm định giá

Khái niệm về định giá và thẩm định giá

Định giá tài sản có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời ở nhiều nước trên thế giới. Ở nước ta những năm gần đây, nghề định giá tài sản cũng được phát triển rất nhanh chóng với nhiều loại hình doanh nghiệp tham gia thị trường và đội ngũ cán bộ định giá chuyên nghiệp.
Phương pháp thẩm định giá máy móc thiết bị

Phương pháp thẩm định giá máy móc thiết bị

Định giá máy, thiết bị chiếm một tỷ lệ đáng kể trong hoạt động của các công ty định giá. Định giá máy, thiết bị là việc ước tính bằng tiền với độ tin cậy cao nhất về giá trị các quyền sở hữu máy, thiết bị cho mục đích định giá cụ thể vào thời điểm định giá.
Quy trình thẩm định giá đầu tư

Quy trình thẩm định giá dự án đầu tư

Thẩm định dự án đầu tư  là việc tổ chức xem xét một cách khách quan toàn diện các nội dung cơ bản ảnh hưởng trực tiếp đến tính khả thi của dự án để ra quyết định đầu tư và quyết định đầu tư.
Quy trình thẩm định giá máy móc thiết bị

Quy trình thẩm định giá máy móc thiết bị

I, Khái niệm thẩm định giá máy móc thiết bị Thẩm định giá mấy móc thiết bị là sự đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị máy móc thiết bị vào ngày thẩm định giá tại một thời điểm cụ thể cho một mục đích cụ thể và sử dụng một phương pháp phù hợp.
Thẩm định giá bất động sản

Thẩm định giá bất động sản

Thẩm định giá bất động sản là một nhánh nhỏ của thẩm định giá tài sản. Thẩm định giá bất đống sản sẽ sử dụng lại quy trình, cách thức triển khai, cũng như các phương pháp đo lường đánh giá.
Kỹ năng cần thiết của một thẩm định viên trong ngành thẩm định giá

Kỹ năng cần thiết của một thẩm định viên trong ngành thẩm định giá

Thẩm định giá là việc đánh giá hay đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc theo thông lệ quốc tế.
^ Về đầu trang