Bản đồ quy hoạch tỉ lệ 1/500 là gì? Sử dụng bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/500 như thế nào

bản đồ quy hoạch 1/500
Bản đồ quy hoạch tỉ lệ 1/500 là gì? Sử dụng bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/500 như thế nào – Thẩm định giá Thành Đô

(TDVC Bản đồ quy hoạch 1/500 là gì?) – Bản đồ quy hoạch 1/500 là loại hình bản đồ xuất hiện trong các dự án quy hoạch. Loại bản đồ này là cơ sở để xác định mốc lộ giới khu vực được quy hoạch và cũng là căn cứ để kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, giải tỏa đền bù. Trong công tác thẩm định giá việc nắm rõ và hiểu về quy hoạch có vai trò vô cùng quan trọng trong việc xác định giá trị tài sản. Vậy Quy hoạch 1/500 là gì? Khi nào sử dụng bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/500 là vấn đề mà nhiều người còn chưa nắm rõ. Dưới đây là một số nội dung pháp lý liên quan đến bản đồ 1/500 mà người dân cần nắm rõ.

1. Quy hoạch 1/500 là gì?

1.1. Quy hoạch là gì?

Theo Khoản 2 khoản 3 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định:

“Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định”.

Theo đó, đất quy hoạch chính là diện tích đất thuộc không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương…

Theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, phần giải thích từ ngữ (điều 3) định nghĩa: “Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị”.

1.2. Quy hoạch 1/500?

Quy hoạch 1/500 là tên gọi của loại bản đồ khu quy hoạch. Loại bản đồ này là cơ sở để xác định mốc lộ giới khu vực được quy hoạch và cũng là căn cứ để kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, giải tỏa đền bù. Bản đồ này là dạng thực hiện chi tiết quy hoạch tỷ lệ 1/2000. Bản đồ này cũng được xem như một cơ sở để lập dự án xây dựng công trình khác khi có đủ giấy phép và chủ chương đầu tư xây dựng. Bản đồ 1/500 nêu rõ nội dung quy hoạch phân khu và quy hoạch chung.

Theo khoản 2 Điều 30 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 sửa đổi 2018, bản vẽ đồ án quy hoạch chi tiết được thể hiện theo tỉ lệ 1/500. Bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 là quy hoạch tổng mặt bằng quy hoạch của các dự án đầu tư xây dựng là cơ sở để định vị công trình, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình và thực hiện xây dựng.

Quy hoạch 1/500 phải gắn liền với một dự án cụ thể, là cơ sở để được cấp giấy phép xây dựng (sau này cho dự án) và lập dự án đầu tư xây dựng.

2. Trường hợp nào lập quy hoạch 1/500

Căn cứ theo Điều 10 Nghị định 44/2015/NĐ-CP, các trường hợp cần lập quy hoạch chi tiết 1/500 như sau:

 • Khi đầu tư xây dựng tại các thị trấn, thị xã phải lập quy hoạch chi tiết, xác định cụ thể quy hoạch chung, quy hoạch phân khu để làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng.
 • Đối với dự án đầu tư xây dựng do chủ đầu tư tổ chức, có quy mô nhỏ hơn 5 ha thì được lập dự án đầu tư mà không phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Bản vẽ tổng mặt bằng, kiến trúc công trình, hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở phải phù hợp với quy hoạch phân khu; bảo đảm khớp nối hạ tầng kỹ thuật và thích ứng với không gian kiến ​​trúc khu vực xung quanh.

Như vậy, theo quy định trên, chủ đầu tư không cần lập quy hoạch chi tiết xây dựng khi xây dựng dự án bất động sản có quy mô như trên và chỉ áp dụng đối với khu chức năng đặc thù.

3. Ý nghĩa của quy hoạch 1/500 là gì?

Bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 nhằm giúp các nhà đầu tư xác định được định hướng giao thông, hạ tầng khu đô thị. Bản đồ có thể xác định được các mốc lộ giới trong việc phân chia từng khu vực, để phát triển cơ sở hạ tầng một cách rõ ràng và chính xác nhất. Ngoài ra, bản đồ còn là cơ sở để xác định mục tiêu và hướng phát triển dự án của chủ đầu tư với khu quy hoạch.

Loại bản đồ quy hoạch này bắt buộc phải có đối với những dự án có diện tích mặt bằng từ 5ha trở lên (2ha trở lên với nhà chung cư). Mặc dù bản đồ là căn cứ để xác định khu quy hoạch nhưng đây không phải là cơ sở để thực hiện thủ tục giao, nhận đất. 

4. Trình tự lập khu quy hoạch 1/500 thế nào?

4.1. Quy trình lập quy hoạch 1/500 

Bước 1: Làm tờ trình để đề nghị thẩm định bản quy hoạch chi tiết

Bước 2: Chủ đầu tư và các cơ quan tổ chức quy hoạch phê duyệt

Căn cứ để phê duyệt dự án, quy hoạch cần trả lời các câu hỏi: Dự án có tiềm năng phát triển không hay dự án này có triển khai được không?

Bước 3: Chuyển tài liệu, thông tin cho bên liên quan

Sau khi đã nhận được sự chấp thuận thì cần chuyển tài liệu cho các cơ quan có thẩm quyền để xem xét. Tất cả những giấy tờ này đều phải đảm bảo giá trị pháp lý trước khi nộp.

Bước 4: Nhận văn bản công nhận

Văn bản công nhận thể hiện việc dự án vẫn còn giá trị hiệu lực được cấp bởi cơ quan thẩm quyền.

Bước 5: Thuyết trình kèm theo sơ đồ

Nội dung thuyết trình sẽ bao gồm hình ảnh minh họa quy hoạch 1/500, bản vẽ thống kê thu nhỏ trên giấy A3 và phụ lục, chú thích. Những tài liệu này sẽ giúp người đọc hiểu rõ hơn về dự án để tiến hành lập chi tiết.

Bước 6: Đưa ra bản đồ hành chính

Bản đồ cần phải thể hiện rõ ranh giới, phạm vi và vị trí cụ thể của dự án cũng như các phần phân chia bên trong lô đất.

Bước 7: Dự thảo về nhiệm vụ cần làm

Bản dự thảo này sẽ thể hiện những việc cần làm kèm theo quy hoạch 1/500 khi đã được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền.

4.2. Thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch:

Theo khoản 2 Điều 32 Nghị định 37/2010/NĐ-CP, hời gian thẩm định quy hoạch chi tiết như sau:

 • Thời gian thẩm định nhiệm vụ không quá 20 ngày;
 • Thời gian phê duyệt nhiệm vụ không quá 15 ngày;
 • Thời gian thẩm định đồ án không quá 25 ngày;
 • Thời gian phê duyệt đồ án không quá 15 ngày.

5. Cơ quan phê duyệt quy hoạch 1/500

Những cơ quan thẩm quyền phê duyệ quy hoạch chi tiết 1/500 được nêu trong điều 31 Nghị định 37/2010/NĐ-CP sửa đổi nghị định 72/2019/NĐ-CP thì cụ thể bao gồm các cơ quan như sau:

 • Bộ xây dựng: phê duyệt đồ án quy hoạch theo tỷ lệ 1/500 đối với các dự án thuộc thẩm quyền cấp phép của thủ tướng chính phủ
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: phê duyệt đồ sán quy hoạch 1/500 đối với các dự án thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện: phê duyệt đồ án quy hoạch theo tỷ lệ 1/500 thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp huyện, các đồ án thuộc quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch xây dựng nông thôn.

6. Điều kiện để phê duyệt quy hoạch 1/500 là gì?

Điều kiện cơ bản để quy hoạch 1/500 là những dự án và công trình có quy mô xây dựng trên 5ha (trên 2ha với nhà chung cư). Các đơn vị đấu thầu dự án phải đầy đủ các chứng nhận đủ điều kiện tham gia dự án. Trình bày rõ ràng văn bản đính kèm với bản vẽ thống kê và chú thích đi kèm. Đồng thời, đơn vị đấu thầu phải chuẩn bị bản đồ chỉ rõ ranh giới của các lô đất đang chuẩn bị xây dựng.

Quý khách hàng có nhu cầu thẩm định giá xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THÀNH ĐÔ

 • Hội sở: Tầng 5 – Tòa nhà Viễn Đông, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
 • Hotline: 0985103666 – 0978169591 | | Email: info@tdvc.com.vn
 • Hệ thống thẩm định giá toàn quốc: XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
 • Hồ sơ năng lựcTẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết: “Bản đồ quy hoạch tỉ lệ 1/500 là gì? Sử dụng bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/500 như thế nào” tại chuyên mục tin thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô

Liên hệ thẩm định giá: 0985 103 666   0906 020 090

Website: www.thamdinhgiathanhdo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button