Bảng giá đất nhà nước Hải Phòng giai đoạn 2020 đến 2024

(TDVC ) – Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020 đến 2024. Theo Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND quy định bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 – 2024 do UBND thành phố Hải Phòng cấp ngày 31 tháng 12 năm 2019. Quyết định này thay thế quyết định số Số: 2970/2014/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất thành phố Hải Phòng 5 năm (2015 – 2019).Bảng giá đất hải phòng giai đoạn 2020 đến 2024

Cụ thể bảng giá đất ban hàng giá các loại đất: Đất trồng lúa nước và trồng cây hàng năm khác; Đất trồng cây lâu năm; đất rừng sản xuất; Đất nuôi trồng thủy sản; Đất làm muối; Đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh không phải đất thương mại tại khu vực nông thôn; Đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh không phải đất thương mại tại khu vực đô thị; Đất mặt nước.

Thẩm định giá Thành Đô CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2020, các trường hợp tiếp nhận hồ sơ để thực hiện nghĩa vụ tài chính từ ngày 01/01/2020 nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền xác định nghĩa tài chính thì áp dùng theo quy định tại quyết định này.

Download Bảng giá đất thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020 đến 2024: TẠI ĐÂY


Bạn đang đọc bài viết: “Bảng giá đất nhà nước Hải Phòng giai đoạn 2020 đến 2024 tại chuyên mục tin thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô.

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666  0906 020 090

Website: www.thamdinhgiathanhdo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button