Chứng thư thẩm định giá là gì? Thời hạn chứng thư thẩm định giá có hiệu lực là bao lâu?

Thời hạn chứng thư thẩm định giá
Chứng thư thẩm định giá là gì? Thời hạn chứng thư thẩm định giá có hiệu lực là bao lâu? – Thẩm định giá Thành Đô

(TDVC Thời hạn chứng thư thẩm định giá) – Chứng thư thẩm định giá là văn bản do doanh nghiệp thẩm định giá, tổ chức thẩm định giá lập ra nhằm chứng nhận giá trị tài sản, ghi rõ về kết quả của quá trình thẩm định giá, xác nhận những điều trình bày là đúng với những phân tích bị hạn chế do các giải thiết đã được báo cáo và thẩm định dựa trên tên, địa chỉ của Thẩm định viên. Khi doanh nghiệp thẩm giá tiến hành thẩm định giá các loại tài sản theo quy định của pháp luật thì phải lập chứng thư thẩm định giá theo tiêu chuẩn thẩm định giá Bộ Tài Chính. 

Chứng thư thẩm định giá được lập thành văn bản và trong đó ghi rõ thông tin về khách hàng yêu cầu thẩm định giá, tài sản thẩm định giá, mục đích thẩm định giá và kết quả của quá trình thẩm định giá. Mục tiêu của chứng thư thẩm định giá chính là công bố ra bên ngoài những nội dung cơ bản liên quan đến kết quả thẩm định giá tài sản.

1. Chứng thư thẩm định giá là gì

Căn cứ Luật Giá 2012 quy định về chứng thư thẩm định giá, theo đó, chứng thư thẩm định giá là văn bản do doanh nghiệp thẩm định giá lập để thông báo cho khách hàng và các bên liên quan về những nội dung cơ bản của báo cáo kết quả thẩm định giá.

2. Nội dung chứng thư thẩm định giá

Chứng thư thẩm định giá bao gồm các nội dung cơ bản sau:

 • Số hợp đồng thẩm định giá và/hoặc văn bản yêu cầu/đề nghị thẩm định giá.
 • Thông tin về khách hàng thẩm định giá.
 • Thông tin chính về tài sản thẩm định giá (tên và chủng loại tài sản, đặc điểm về mặt pháp lý và kinh tế – kỹ thuật).
 • Mục đích thẩm định giá.
 • Thời điểm thẩm định giá.
 • Căn cứ pháp lý.
 • Cơ sở giá trị của tài sản thẩm định giá.
 • Giả thiết và giả thiết đặc biệt
 • Cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá.
 • Những điều khoản loại trừ và hạn chế của kết quả thẩm định giá.
 • Kết quả thẩm định giá cuối cùng.
 • Họ tên, số thẻ và chữ ký của thẩm định viên được giao chịu trách nhiệm thực hiện thẩm định giá đã ký Báo cáo.
 • Họ tên, số thẻ, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền trong lĩnh vực thẩm định giá (nếu có) của doanh nghiệp thẩm định giá và dấu của doanh nghiệp thẩm định giá trường hợp phát hành chứng thư tại doanh nghiệp thẩm định giá. Họ tên, số thẻ, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và dấu của chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá được phát hành chứng thư tại chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá theo ủy quyền của doanh nghiệp thẩm định giá.
 • Thời hạn có hiệu lực của kết quả thẩm định giá.
 • Các phụ lục kèm theo (nếu có).

Chứng thư thẩm định giá gửi cho khách hàng bao gồm cả báo cáo kết quả thẩm định giá. Kết quả thẩm định giá chỉ được sử dụng trong thời hạn có hiệu lực được ghi trong báo cáo kết quả thẩm định giá và chứng thư thẩm định giá.

3. Thời hạn chứng thư thẩm định giá

– Thời hạn có hiệu lực của kết quả thẩm định giá được xác định trên cơ sở đặc điểm pháp lý, kinh tế – kỹ thuật của tài sản thẩm định giá; biến động về pháp lý, thị trường liên quan đến tài sản thẩm định giá và mục đích thẩm định giá nhưng tối đa không quá 6 (sáu) tháng kể từ thời điểm chứng thư thẩm định giá có hiệu lực.

– Báo cáo kết quả thẩm định giá và chứng thư thẩm định giá sau khi được doanh nghiệp thẩm định giá hoặc chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá ký phát hành theo đúng quy định của pháp luật đưọ’c chuyển cho khách hàng và bên thứ ba sử dụng kết quả thấm định giá (nếu có) theo hợp đồng thấm định giá đã được kí với khách hàng./

Bạn đang đọc bài viết: “Chứng thư thẩm định giá là gì? Thời hạn chứng thư thẩm định giá có hiệu lực là bao lâu? tại chuyên mục Tin thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô, đơn vị thẩm định giá uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666  0906 020 090

Website: www.thamdinhgiathanhdo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button