Công ty thẩm định giá bất động sản uy tín tại Hải Phòng

Công ty thẩm định giá bất động sản tại Hải Phòng
Công ty thẩm định giá bất động sản tại Hải Phòng – Thẩm định giá Thành Đô

(TDVC thẩm định giá bất động sản tại Hải Phòng) – Hải Phòng là thành phố có quy mô công nghiệp lớn nhất cả nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại. Mặt khác, Hải Phòng là thành phố trực thuộc trung ương và có nhiều chính sách thu hút đầu tư trong nước và vốn FDI mạnh mẽ. Hải Phòng được đánh giá nắm giữ nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế-xã hội nói chung và thị trường bất động sản nói riêng. 

Hiện nay, Hải Phòng thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế. Nguồn vốn FDI đổ vào Hải Phòng được đánh giá nằm trong top đầu của cả nước. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thì Hải Phòng cho đến nay đã thu hút được hơn 1.000 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 28 tỷ USD. Tháng 8/2023, thành phố cấp mới cho 45 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 2,1 tỷ USD và 11 dự án trong nước (DDI) với tổng vốn đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng Đây cũng là một trong những yếu tố trợ lực quan trọng giúp bất động sản Hải Phòng phát triển. Do đó, nhu cầu về bất động sản công nghiệp và nhà ở tại Hải Phòng sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Vì vậy nhu cầu thẩm định giá bất động sản tại Hải Phòng có vai trò vô cùng quan trọng đối với thành phố trong phát triển kinh tế – xã hội.

1. Mục đích thẩm định giá bất động sản tại Hải Phòng

Mục đích của việc thẩm định giá là đưa ra kết luận giá trị cuối cùng, và sẽ không thay đổi khi cung cấp cho việc sử dụng kết quả thẩm định giá. Báo cáo thẩm định giá có thể phù hợp với việc dự kiến sử dụng giá trị, tuy nhiên giá trị này sẽ không có bất cứ thay đổi nào.

Chuyển quyền sở hữu

 • Giúp người bán tương lai đưa ra giá cả;
 • Giúp người mua tương lai xác định giá bán được chấp nhận;
 • Hình thành cơ sở để tài sản thực hiện chuyển nhượng;
 • Xác định các điều khoản về giá bán cho một giao dịch dự kiến.

Tài chính và tín dụng

 • Ước tính giá trị để đảm bảo việc thế cháp cho vay dự kiến;
 • Cung cấp cho nhà đầu tư cơ sở vững chắc để đưa ra quyết định mua hay không mua bất động sản thế chấp, các khế ước vay, hay các loại bảo hiểm khác;
 • Hình thành cơ sở để đưa ra quyết định bảo hiểm hay cam kết tài trợ cho một khoản vay dựa trên tài sản.

Các vấn đề kiện tụng

Quá trình thu hồi/ sung công tài sản sau khi có những đền bù thỏa đáng

 • Ước tính giá trị thị trường của toàn bộ tài sản, trước khi thu hồi tài sản
 • Ước tính giá trị thị trường của việc duy trì tài sản sau khi thu hồi
 • Ước tính những tổn thất trong quá trình thu hồi

Phân chia tài sản

 • Ước tính giá trị thị trường của tài sản trong hợp đồng tranh chấp
 • Ước tính giá trị thị trường của bất động sản như là một phần của danh mục đầu tư.
 • Ước tính giá trị thị trường của các lợi ích cổ đông.

Tranh chấp về môi trường

 • Ước tính những tổn thất gây ra bởi việc vi phạm luật môi trường
 • Ước tính những tổn thất gây ra bởi các vấn đề về môi trường

Các vấn đề về thuế

 • Ước tính giá trị tài sản cho mục đích thu thuế
 • Phân loại tài sản thành loại hao mòn như tòa nhà và loại không hao mòn như đất đai, và ước tính mức hao mòn phù hợp.
 • Ước tính giá trị bất động sản là một phần của tài sản thừa kế, trình bày cơ sở để tính toán nguồn lợi tương lai thu được từ tài sản thừa kế, tiến hành tính thuế thừa kế.
 • Xác định những khoản thuế quà biếu và thuế thừa kế.

Tư vấn đầu tư, thực hiện quyết định và các giải thích

 • Lập lịch cho thuê và các điều khoản hợp đồng cho thuê
 • Xác định tính khả thi của công trình xây dựng hay chương trình cải tạo.
 • Giúp đỡ các tập đoàn hay bên thứ ba mua nhà để di dời người lao động.
 • Phục vụ những yêu cầu của công ty bảo hiểm, và người được bảo hiểm
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho sự liên kết các tập đoàn, bảo hiểm chứng khoán hay xem xét giá trị sổ sách.
 • Ước tính giá trị thanh khoản cho việc mua bán bắt buộc hay vụ đấu giá.
 • Đưa ra lời khuyên cho khách hàng trong việc xem xét những vấn đề trong tư như mục tiêu, sự thay thế, nguồn lực và những cản trở và thời gian để thực hiện các hoạt động này.
 • Tư vấn việc phân chia các lĩnh vực, và người lập kế hoạch về khả năng ảnh hưởng của các hoạt động dự định.
 • Giúp cho việc phân xử các vấn đề liên quan đến giá trị.
 • Phân tích xu hướng cung cầu của thị trường
 • Xác định chắc chắn về tình hình thị trường bất động sản.
 • Đánh giá tài sản cố định và hỗ trợ trong việc phân bổ giá trị tài sản

3. Hồ sơ thẩm định giá bất động sản

Hồ sơ thẩm định giá bất động sản bao gồm toàn bộ những thông tin, tài liệu cần thiết, phục vụ cho quá trình thẩm định giá tài sản để hình thành kết quả thẩm định giá cuối cùng. Tài liệu thẩm định giá phải được phân loại, sắp xếp theo thứ tự và được thể hiện trên giấy, phim ảnh hay những vật mang tin khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Hồ sơ thẩm định giá bất động sản có thể khác biệt căn cứ vào mục đích thẩm định giá và loại bất động sản cần thẩm định giá.

Đối với thẩm định giá đất

 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở (Sổ đỏ, sổ hồng)
 • Hợp đồng thuê đất (đối với đất thuê)

Đối với thẩm định giá công trình xây dựng

 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
 • Giấy phép xây dựng
 • Các hợp đồng thi công
 • Bản vẽ thiết kế
 • Bản vẽ hoàn công
 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình

Hồ sơ thẩm định giá dự án đầu tư bất động sản

Thẩm định giá dự án bất động sản, ngoài các yếu tố chính như quy mô, vị trí của dự án, thì pháp lý dự án cũng là yếu tố ràng buộc nhất định tới quy trình thẩm định định giá.

Pháp lý để tiến hành thẩm định giá

 • Giấy đề nghị được thẩm định: phải nêu được các khái quát, các yếu tố cơ bản của bất động sản; mục đích cần thẩm định
 • Các Quyết định của UBND cấp Tỉnh về việc: Chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Thu hồi đất; Giao đất cho chủ đầu tư để thực hiện dự án đầu tư.
 • Các văn bản khác thể hiện quyền sở hữu đối với bất động sản và các văn bản của cấp có thẩm quyền đồng ý, cho phép tiến hành thẩm định giá (nếu có).

Hồ sơ tài sản về mặt kỹ thuật

 • Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 của Cơ quan có thẩm quyền.
 • Quyết định của UBND cấp Tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án
 • Tờ trình chấp thuận đầu tư dự án của Sở xây dựng
 • Sơ đồ vị trí thửa đất,
 • Báo cáo dự án đầu tư của đơn vị tư vấn thiết kế.
 • Các loại văn bản của các Sở, ban ngành về việc thỏa thuận, góp ý về dự án đầu tư (nếu có).
 • Các loại văn bản thỏa thuận về Điện, nước, phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước…. của dự án.
 • Các văn bản chứng minh năng lực tài chính của Chủ đầu tư.
 • Thống báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của Sở xây dựng,
 • Quyết định của UBND cấp tỉnh về việc Duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án của chủ đầu tư,
 • Giấy phép xây dựng, bản vẽ thiết kế xây dựng, dự toán tổng mức đầu tư
 • Các hồ sơ khác khác thể hiện tính pháp lý, kỹ thuật liên quan đến dự án (nếu có)

Hồ sơ, đặc điểm tài sản về mặt pháp lý

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản
 • Các hợp đồng mua, bán và cho thuê bất động sản

Thẩm định giá bất động sản tại Hải Phòng

4. Phương pháp thẩm định giá bất động sản

Đối với từng loại bất động sản thẩm định giá, thẩm đinh viên sẽ căn cứ vào: Mục đích thẩm định giá; Đặc điểm của loại hình tài sản thẩm định giá; Mức độ sẵn có, độ tin cậy của các thông tin, số liệu thu thập trên thị trường từ đó đưa ra phương pháp thẩm định giá phù hợp.

Phương pháp thẩm định giá bất động sản hiện nay được các thẩm định viên tuân thủ theo Tiêu chuẩn thẩm định giá gồm có 5 phương pháp thẩm định giá bất động sản như sau:

 •  Phương pháp so sánh thuộc cách tiếp cận từ thị trường;
 • Phương pháp chi phí tái tạo; Phương pháp chi phí thay thế thuộc cách tiếp cận từ chi phí;
 • Phương pháp dòng tiền chiết khấu; phương pháp vốn hóa trực tiếp thuộc cách tiếp cận từ thu nhập;
 • Phương pháp thặng dư; Phương pháp chiết trừ thuộc cách tiếp cận hỗn hợp được xây dựng trên cơ sở kết hợp cách tiếp cận từ thị trường, cách tiếp cận từ chi phí và cách tiếp cận từ thu nhập.

5. Công ty thẩm định giá uy tín tại Hải Phòng

Hải Phòng với quỹ đất rộng, nguồn lao động dồi dào tại các khu công nghiệp là điều kiện hàng đầu giúp phát triển nhà ở. Bên cạnh đó, bất động sản công nghiệp Hải Phòng được các nhà đầu tư quốc tế quan tâm đặc biệt, khiến thu hút FDI của địa phương luôn tăng cao. Thấu hiểu được tầm quan trọng bất động sản đối với kinh tế Hải Phòng, thẩm định giá Thành Đô đã và đang cung cấp dịch vụ thẩm định giá bất động sản uy tín tại Hải Phòng và được các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đánh giá cao.

Với nhiều năm kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực thẩm định giá bất động sản. Thẩm định giá Thành Đô tự hào là công ty cung cấp dịch vụ thẩm định giá bất động sản uy tín hàng đầu tại Việt Nam đã đạt được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, thẩm định giá Thành Đô với hệ thống thẩm định giá rộng khắp cả nước: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Nha Trang, Lâm Đồng, An Giang Cà Mau và các tỉnh lân cận sẽ đáp ứng kịp thời nhu cầu thẩm định giá của khách hàng.

Thẩm định giá Thành Đô đang là đối tác của nhiều ngân hàng lớn trong nước và ngân hàng nước ngoài có quy mô toàn cầu tại Việt Nam gồm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank); Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); Ngân hàng Woori Bank Việt Nam (Woori Bank); Ngân hàng Shinhan (Shinhan Bank); Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK); Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB); Ngân hàng công nghiệp Hàn Quốc (IBK); Ngân hàng Kookmin (KB Kookmin Bank); Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB); Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB); Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBANK); Shanghai Commercial Savings Bank, Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); … Các dịch vụ thẩm định giá Thành Đô luôn được cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức tin tưởng và đánh giá cao. 

Trải qua quá trình dài phát triển, thẩm định giá Thành Đô đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá và uy tín gồm: Thương hiệu Thẩm định giá uy tín 2019” “Thương hiệu đất việt uy tín 2020”, “Thương hiệu Thẩm định giá tin cậy 2020”, Top 10 Thương hiệu nổi tiếng Châu Á – Thái Bình Dương, Năm 2022 Thành Đô vinh dự được vinh danh là “Thương hiệu Vàng Asean tổ chức tại Singapore”, Năm 2023 Thẩm định giá Thành Đô được Hiệp hội Thẩm định giá Việt Nam đánh giá là đơn vị xuất sắc và tiêu biểu năm 2022. Ngoài ra Thành Đô cũng áp dụng tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015 cho hệ thống quản lý chất lượng trong dịch vụ thẩm định giá, góp phần quan trọng giúp khách hàng có những quyết định chính xác trong việc kinh doanh, đầu tư và mua bán minh bạch trên thị trường trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ ngày nay.

Bạn đang đọc bài viết: “Công ty thẩm định giá bất động sản uy tín tại Hải Phòng tại chuyên mục tin Thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô, đơn vị thẩm định giá tài sản hàng đầu tại Việt Nam.

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666   0906 020 090

Website: www.thamdinhgiathanhdo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button