Công ty thẩm định giá doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài FDI tại Đồng Nai

Công ty thẩm định giá doanh nghiệp fdi tại Đồng Nai
Công ty thẩm định giá doanh nghiệp fdi tại Đồng Nai – Thẩm định giá Thành Đô

(TDVC Thẩm định giá doanh nghiệp FDI tại Đồng Nai) – Thời gian qua, nhiều nhà đầu tư nước ngoài khi đến tìm hiểu môi trường đầu tư ở phía Nam luôn chọn Đồng Nai là điểm đầu tiên. Hiện nay, Đồng Nai là tỉnh cực hút hấp dẫn các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, đặc biệt là những doanh nghiệp FDI đã và đang hoạt động tại Đồng Nai từ nhiều năm qua, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Tính đến cuối năm 2023, Đồng Nai đã thu hút gần 1,6 ngàn dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký hơn 34 tỷ USD.

Các doanh nghiệp FDI với cơ sở hạ tầng, máy móc và dây chuyền sản xuất hiện đại cùng công nghệ tiên tiến đã đóng góp lớn vào giá trị xuất khẩu và thu ngân sách của tỉnh, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động trong và ngoài tỉnh. Vì vậy nhu cầu thẩm định giá có vai trò vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp FDI. Thẩm định giá doanh nghiệp FDI là xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản của doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá. Thẩm định giá doanh nghiệp FDI nhằm xác định giá trị tài sản phục vụ mục đích của doanh nghiệp trên thị trường gồm: thẩm định giá tài sản vay vốn ngân hàng; thẩm định giá tài sản mua bán; góp vốn đầu tư; liên kết; thẩm định giá doanh nghiệp mua bán – sáp nhập (M&A); thẩm định giá tính thuế; thẩm định giá tài sản cho thuê…

1. Vai trò doanh nghiệp FDI đối với nền kinh tế tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai là một trong 5 tỉnh, thành có thu hút vốn FDI, xuất khẩu, thu ngân sách lớn nhất cả nước. Năm 2023 tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp FDI vào tỉnh Đồng Nai lên hơn 1 tỉ USD. Trải dài hơn 30 năm qua, Đồng Nai luôn là nơi được các tập đoàn FDI chú ý và muốn đầu tư vào. Nhiều tập đoàn FDI đã chọn tỉnh là nơi đầu tiên đặt nhà máy sản xuất và sau khi thành công mới mở rộng ra nhiều tỉnh thành khác như: CP, Amata, Nestlé, Bosch, Hyosung, Formosa…

Đồng Nai là một trong những trung tâm lớn của Việt Nam về phát triển công nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) luôn giữ vai trò chủ đạo trong phát triển công nghiệp. Hơn 73% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh thuộc về doanh nghiệp FDI. Đồng Nai hiện nay đang trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp lớn của Việt Nam.

Doanh nghiệp FDI phát triển bền vững sẽ tạo ra giá trị và góp phần phát triển đến kinh tế – xã hội của tỉnh.

Phương pháp thẩm định giá tài sản doanh nghiệp FDI
Phương pháp thẩm định giá tài sản doanh nghiệp FDI – Thẩm định giá Thành Đô

2. Phương pháp thẩm định giá tài sản doanh nghiệp FDI

Tài sản thẩm định giá doanh nghiệp FDI thường bao gồm: Bất động sản; động sản

  • Bất động sản: Đất thuê trả tiền hàng năm hoặc đất thuê trả tiền một lần; công trình xây dựng gắn liền với đất
  • Động sản: Máy móc thiết bị và dây chuyền sản xuất

Thẩm định giá tài sản doanh nghiệp FDI được các thẩm định viên áp dụng theo ba cách tiếp cận chủ yếu gồm: Cách tiếp cận từ thị trường; Cách tiếp cận từ thu nhập; Cách tiếp cận từ chi phí. Đối với từng loại tài sản, hồ sơ pháp lý thu thập được, mục đích thẩm định giá, thẩm định viên sẽ áp dụng cách tiếp cận sẽ tương ứng với các phương pháp thẩm định giá cụ thể.

  • Cách tiếp cận từ thị trường: phương pháp so sánh
  • Cách tiếp cận từ thu nhập: phương pháp dòng tiền chiết khấu; phương pháp vốn hóa trực tiếp
  • Cách tiếp cận từ chi phí: phương pháp chi phí tái tạo; phương pháp chi phí thay thế

2.1. Phương pháp so sánh

Phương pháp so sánh là phương pháp thẩm định giá tài sản dựa trên cơ sở sử dụng các số liệu phản ánh các giao dịch mua bán của tài sản tương tự trên thị trường; là cách thức xác định giá trị của tài sản thẩm định giá dựa trên cơ sở phân tích, so sánh, điều chỉnh mức giá của các tài sản so sánh trên thị trường để ước tính, xác định giá trị của tài sản thẩm định giá.

2.2. Phương pháp dòng tiền chiết khấu

Là phương pháp thẩm định giá xác định giá trị của tài sản thẩm định giá dựa trên cơ sở quy đổi các dòng tiền trong tương lai dự kiến có được từ tài sản về giá trị hiện tại thông qua việc sử dụng tỷ suất chiết khấu phù hợp. Phương pháp dòng tiền chiết khấu được áp dụng trong trường hợp thu nhập từ tài sản biến đổi qua các giai đoạn khác nhau (không ổn định), ví dụ như trường hợp một doanh nghiệp vừa bắt đầu hoạt động hoặc một công trình mới bắt đầu xây dựng.

2.4. Phương pháp vốn hóa trực tiếp

Là phương pháp thẩm định giá xác định giá trị của tài sản thẩm định giá dựa trên cơ sở quy đổi dòng thu nhập thuần ổn định hàng năm dự kiến có được từ tài sản về giá trị hiện tại thông qua việc sử dụng tỷ suất vốn hóa phù hợp. Phương pháp vốn hóa trực tiếp được áp dụng trong trường hợp thu nhập từ tài sản là tương đối ổn định (không đổi hoặc thay đổi theo một tỷ lệ nhất định) trong suốt thời gian sử dụng hữu ích còn lại (được tính bằng tuổi đời kinh tế còn lại) của tài sản hoặc vĩnh viễn. Phương pháp vốn hóa trực tiếp được áp dụng đối với tất cả tài sản đầu tư.

2.5. Phương pháp chi phí tái tạo

Phương pháp chi phí tái tạo: là phương pháp thẩm định giá xác định giá trị của tài sản thẩm định giá dựa trên cơ sở chênh lệch giữa chi phí tái tạo ra tài sản giống hệt với tài sản thẩm định giá theo giá thị trường hiện hành và giá trị hao mòn của tài sản thẩm định giá. Phương pháp chi phí tái tạo dựa trên chi phí tạo ra tài sản giống nguyên mẫu với tài sản thẩm định giá. Tài sản này bao gồm cả những điểm đã lỗi thời, lạc hậu của tài sản thẩm định giá.

2.6. Phương pháp chi phí thay thế

Phương pháp chi phí thay thế:  là phương pháp thẩm định giá xác định giá trị của tài sản thẩm định giá dựa trên cơ sở chênh lệch giữa chi phí thay thế để tạo ra một tài sản tương tự tài sản thẩm định giá có cùng chức năng, công dụng theo giá thị trường hiện hành và giá trị hao mòn của tài sản thẩm định giá. Phương pháp chi phí thay thế thuộc cách tiếp cận từ chi phí. Phương pháp chi phí thay thế dựa trên chi phí để tạo ra tài sản thay thế, tương tự với tài sản thẩm định giá về chức năng, công dụng, nhưng được thiết kế, chế tạo hoặc xây dựng với công nghệ, nguyên vật liệu và kỹ thuật mới hơn. Thông thường, tài sản thay thế thường có chi phí tạo ra thấp hơn so với chi phí tái tạo, đồng thời chi phí vận hành cũng không bị cao hơn so với mức phổ biến tại thời điểm thẩm định giá. Vì vậy, tổng giá trị hao mòn hay hao mòn lũy kế của tài sản thay thế thường không bao gồm hao mòn chức năng do chi phí vốn cao hoặc hao mòn chức năng do chi phí vận hành cao.

3. Công ty thẩm định giá doanh nghiệp FDI uy tín tại Đồng Nai

Đồng Nai là tỉnh có quá trình hội nhập, phát triển công nghiệp sớm và mạnh ở vùng Đông Nam bộ. Nhiều năm qua, tỉnh luôn là lựa chọn hàng đầu thu hút đầu tư FDI.

Đồng Nai đã thành lập được 33 khu công nghiệp, trong đó 31 khu công nghiệp đang hoạt động. Hiện có gần 1,6 ngàn dự án FDI đầu tư vào tỉnh, chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp. Các doanh nghiệp FDI luôn đi đầu trong đổi mới công nghệ, chuyển đổi số để tham gia vào kinh tế tuần hoàn, sản xuất xanh, phát triển bền vững. Thấu hiểu được tầm quan trọng của doanh nghiệp FDI đối với kinh tế của tỉnh Đồng Nai nói riêng và đất nước nói chung. Thẩm định giá Thành Đô đã và đang cung cấp dịch vụ thẩm định giá uy tín tại Đồng Nai bao gồm: Thẩm định giá trị bất động sản; thẩm định giá động sản; thẩm định giá máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, thẩm định giá công trình xây dựng, thẩm định giá trị doanh nghiệp…

Thẩm định giá Thành Đô tự hào là công ty thẩm định giá doanh nghiệp FDI hàng đầu tại Việt Nam và được các doanh nghiệp tin tưởng, đánh giá cao. Trải qua một quá trình phát triển, Thành Đô đã khẳng định được vị thế, thương hiệu vững vàng, đối với cơ quan Nhà nước, hệ thống tín dụng, doanh nghiệp. Năm 2019, Thẩm định giá Thành Đô vinh dự được chứng nhận “Thương hiệu thẩm định giá uy tín 2019”, Năm 2020 Thành Đô được vinh danh “Thương hiệu đất việt uy tín 2020”, “Thương hiệu thẩm định giá tin cậy 2020”, Năm 2021 Thành Đô được vinh danh Top 10 Thương hiệu Châu Á – Thái Bình Dương, Năm 2022 Thành Đô đón nhận Thương hiệu Vàng ASEAN 2022. Năm 2023, Thẩm định giá Thành Đô được vinh danh công ty thẩm định giá xuất sắc năm 2022 do Hội thẩm định giá Việt Nam trao tặng và “Thương hiệu Quốc Gia” do Viện nghiên cứu Châu Á vinh danh. Bên cạnh đó Thẩm định giá Thành Đô áp dụng tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015 cho hệ thống quản lý chất lượng trong dịch vụ thẩm định giá góp phần quan trọng giúp khách hàng có những quyết định chính xác trong việc xác định giá trị tài sản đầu tư, kinh doanh, mua bán minh bạch trên thị trường.

Công ty Thẩm định giá Thành Đô đang là đối tác uy tín cung cấp dịch vụ Thẩm định giá cho các FDI có quy mô toàn cầu cùng các tổ chức tín dụng như Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK); Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB); Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank); Ngan hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); Ngân hàng Woori Bank Việt Nam (Woori Bank); Ngân hàng Shinhan (Shinhan Bank); Ngân hàng công nghiệp Hàn Quốc (IBK); Ngân hàng Kookmin (KB Kookmin Bank); Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB); Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB); Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBANK); Shanghai Commercial Savings Bank… Các dịch vụ thẩm định giá Thành Đô luôn được cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức tin tưởng và đánh giá cao.

Bên cạnh đó thẩm định giá Thành Đô với hệ thống rộng khắp cả nước gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Nguyễn, Thái Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa, Lâm Đồng, An Giang, Cà Mau và các tỉnh lân cận. Thành Đô sẽ đáp ứng kịp thời các yêu cầu thẩm định giá của Quý khách hàng, Quý đối tác…

Bạn đang đọc bài viết: “Công ty thẩm định giá doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài FDI tại Đồng Nai tại chuyên mục tin thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô, đơn vị thẩm định giá tài sản hàng đầu tại Việt Nam.

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666   0906 020 090

Website: www.thamdinhgiathanhdo.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button