Công ty thẩm định giá là gì? Giá dịch vụ thẩm định giá tài sản được tính như thế nào?

Công ty thẩm định giá là gì
Công ty thẩm định giá là gì? – Thẩm định giá Thành Đô

(TDVC Giá dịch vụ thẩm định giá) – Thẩm định giá tài sản hiện nay là một dịch vụ tư vấn tài chính không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường, nhằm xác định giá trị tài sản phục vụ cho nhiều mục đích của các bên liên quan. Điều này cũng đóng góp vào sự minh bạch trên thị trường và thúc đẩy sự phát triển hiệu quả của thị trường. Trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình đổi mới và hội nhập, sự phát triển của thị trường tài sản đòi hỏi phải ổn định, bền vững, minh bạch, công kai, tạo điều kiện cho dịch vụ tư vấn thẩm định giá trở nên chuyên nghiệp hơn và ngày càng phát triển hơn kết nối với thị trường thẩm định giá tài sản trong khu vực và thế giới.

Thẩm định giá có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tất cả các bên tham gia, bao gồm cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

1. Công ty thẩm định giá là gì?

Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá. Điều 4. Luật Giá

Công ty thẩm định giá (hay còn gọi là doanh nghiệp thẩm định giá) là công ty có chức năng hoạt động thẩm định giá, được thành lập và hoạt đông dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn (công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

Theo Nghị định 89/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật giá về thẩm định giá được chính phủ cấp ngày ngày 06 tháng 08 năm 2013 tại Điều 3. Giải thích từ ngữ:

“Doanh nghiệp thẩm định giá là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật”.

Đến thời điểm đầu năm 2021, cả nước có 411 công ty thẩm định giá đã được cấp Giấy chứng nhận; trong đó, có 346 doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đang hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Bộ Tài chính cũng đã cấp 2.352 thẻ thẩm định viên về giá, trong đó có 1.723 thẩm định viên đã đăng ký hành nghề tại các doanh nghiệp thẩm định giá.

Công ty thẩm định giá có những đặc điểm chủ yếu sau:

 • Là công ty, do vậy công ty thẩm định giá có đầy đủ các đặc điểm của doanh nghiệp;
 • Cung cấp dịch vụ thẩm định giá, tư vấn thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

Hoạt động thẩm định giá của công ty thẩm định giá được thực hiện theo hợp đồng cung cấp dịch vụ thẩm định giá bằng hình thức văn bản với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định giá.

 • Thành lập, hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn (công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên); công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân.

Vai trò, mục đích thẩm định giá

2. Vai trò của thẩm định giá trong nền kinh tế thị trường

Đất nước của chúng ta đang tiến hành quá trình hội nhập kinh tế quốc tế với tốc độ ngày càng nhanh và mạnh mẽ, đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong nền kinh tế quốc gia. Hội nhập kinh tế đem lại nhiều thách thức cho nền kinh tế Việt Nam trong việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Do đó, nhận thức và nhu cầu về dịch vụ thẩm định giá tài sản trở nên cực kỳ cần thiết cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cá nhân. Vì vậy, vai trò của thẩm định giá tài sản đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế thị trường.

Dưới đây là một số vai trò chung của dịch vụ thẩm định giá:

– Là công cụ cơ bản trong quản lý giá cả của nhà nước.

– Cung cấp tư vấn về giá trị và giá cả tài sản, giúp các chủ thể tài sản và các bên liên quan, cũng như công chúng và nhà đầu tư, đưa ra quyết định liên quan đến mua bán và cho vay tài sản.

– Hỗ trợ sự phát triển của thị trường dịch vụ, thị trường tài chính, thị trường bất động sản và các thị trường khác thông qua việc tạo điều kiện và kích thích hoạt động giao dịch.

– Định giá chính xác giá trị thị trường của các nguồn lực, góp phần vào việc phân bổ tối ưu nguồn lực và đạt được hiệu quả pareto trong cơ chế thị trường tự động.

– Tạo sự minh bạch trên thị trường, thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài sản trong nước và toàn cầu, đồng thời ngăn chặn sự độc quyền giá cả và sự phá giá hàng hóa, góp phần vào xây dựng một thị trường cạnh tranh lành mạnh.

– Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới.

3. Mục đích thẩm định giá

Khi nền kinh tế ngày càng phát triển và Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, ngành thẩm định giá ngày càng đóng vai trò quan trọng. Nhu cầu về thẩm định giá trong tương lai dự kiến sẽ gia tăng để phục vụ cho các mục đích đa dạng. Mục đích của thẩm định giá là đáp ứng nhu cầu sử dụng tài sản thẩm định giá trong các nội dung công việc cụ thể đáp ứng các bên liên quan gồm:

Xác định giá trị tài sản để chuyển giao quyền sở hữu

 • Giúp người bán xác định giá bán có thể chấp nhận được
 • Giúp người mua quyết định giá mua
 • Thiết lập cơ sở trao đổi tài sản này với tài sản khác

Xác định giá trị tài sản cho mục đích tài chính – tín dụng

 • Sử dụng tài sản cho cầm cố, thế chấp vay vốn ngân hàng
 • Xác định giá trị hợp đồng bảo hiểm tài sản
 • Xác định giá trị tài sản xử lý nợ

Xác định giá trị tài sản để phát triển và đầu tư

 • So sánh với các cơ hội đầu tư khác
 • Quyết định khả năng đầu tư

Xác định giá trị tài sản trong doanh nghiệp

 • Lập báo cáo tài chính, xác định giá thị trường của vốn đầu tư.
 • Xác định giá trị doanh nghiệp mua bán – sáp nhập (M&A); đầu tư
 • Mua bán, hợp nhất, thanh lý các tài sản của công ty
 • Có phương án xử lý sau khi cải cách doanh nghiệp nhà nước
 • Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Xác định giá trị tài sản nhằm đáp ứng các yêu cầu pháp lý

 • Tìm ra giá trị tính thuế hàng năm
 •  Xác định giá trị bồi thường khi Nhà nước thu hồi tài sản
 • Tính thuế khi một tài sản được bán hoặc để thừa kế
 • Để tòa án ra quyết định phân chia tài sản khi xét xử
 • Xác định giá sàn phục vụ đấu thầu, đấu giá tài sản công
 • Xác định già sàn phục vụ phát mãi tài sản bị tịch thu, xung công quỹ.
 • Xác định giá trị tài sản thanh lý
 • Làm cơ sở xét duyệt chi nguồn vốn ngân sách Nhà Nước;
 • Cơ sở tính tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước khi nhận giao đất hay thuê đất;

Xác định giá trị tài sản cho mục đích định cư, du học, du lịch

Xác định giá trị tài sản mua sắm công

Mục đích định giá là yêu tố quan trọng, mang tính chủ quan, ảnh hưởng quyết định tới việc xác định các tiêu chuẩn về giá trị, lựa chọn phương pháp định giá thích hợp. Chính vì vậy, thẩm định viên cần phải xác định và thỏa thuận với khách hàng ngay từ đầu về mục đích của việc định giá, trước khi xét đến các yếu tố có tính khác quan tác động đến giá trị tài sản mục tiêu.

Giá dịch vụ thẩm định giá
Giá dịch vụ thẩm định giá – Thẩm định giá Thành Đô

4. Giá dịch vụ thẩm định giá

Giá dịch vụ thẩm định giá được doanh nghiệp thẩm định giá căn cứ vào tính chất, đặc điểm, quy mô, giá trị và mức độ phức tạp của tài sản thẩm định giá như: Bất động sản; Máy móc thiết bị; Dây chuyền sản xuất; Dự án đầu tư; Giá trị doanh nghiệp; Tài nguyên khoáng sản; Tài sản vô hình…Khách hàng trả chi phí thẩm định giá để đảm bảo rằng các tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá đáp ứng được kỳ vọng của họ theo đúng pháp luật quy định.

Giá dịch vụ thẩm định giá được quy định trong Điều 11 của Nghị định 89/2013/NĐ-CP, đã được sửa đổi và bổ sung thông qua Nghị định 12/2021/NĐ-CP, với các quy định sau đây:

Giá dịch vụ thẩm định giá được thực hiện thông qua thỏa thuận giữa doanh nghiệp thẩm định giá và khách hàng thẩm định giá, tuân theo quy định tại khoản (2) và (3). Nguyên tắc là bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất và kinh doanh thực tế, đảm bảo lợi nhuận phù hợp với mặt bằng giá thị trường và được ghi trong hợp đồng thẩm định giá. Trong trường hợp lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá nằm trong phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu, thì áp dụng quy định của pháp luật về đấu thầu.

5. Công ty thẩm định giá uy tín tại Việt Nam

Thẩm định giá được xuất phát từ nhu cầu khách quan về việc xác định giá trị của tài sản, giúp các bên tham gia giao dịch có thể thỏa thuận với nhau về giá tài sản, giúp các giao dịch về tài sản thành công, bảo đảm lợi ích chính đáng của các bên tham gia. Vì vậy, công ty thẩm định giá có vai trò đặc biệt quan trọng không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường. Thẩm định giá Thành Đô luôn thấu hiểu và chia sẻ với khách hàng trong bài toán giữa chi phí và hiệu quả kinh tế, để đem lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng và các bên liên quan, chúng tôi luôn đồng hành cùng các cá nhân, cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp trên toàn quốc trong các lĩnh vực thẩm định giá cụ thể như sau:

 • Thẩm định giá bất động sản: Đất đai; lợi thế quyền sử dụng đất, trang trại, công trình xây dựng gắn liền với đất đai; Tài sản khác gắn liền với đất đai, công trình xây dựng, nhà xưởng, kho bãi, các trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, dự án liền kề, dự án resort, dự án khu nghỉ dưỡng, tài sản khác theo quy định của pháp luật.…
 • Thẩm định giá doanh nghiệp: Phát hành cổ phiếu, bán cổ phiếu ra công chúng, chứng minh năng lực tài chính, phục vụ để cổ phần hóa, liên doanh, góp vốn, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A), thu hút vốn đầu tư……
 • Thẩm định giá Động sản: Máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất; Phương tiện vận tải: Tàu, ô tô, máy bay, hàng hóa dịch vụ…
 • Thẩm định dự án đầu tư: Dự án bất động sản, dự án khu công nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, chứng minh năng lực tài chính của tổ chức và cá nhân;
 • Thẩm định giá tài nguyên: Tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, tài nguyên năng lượng.
 • Thẩm định giá vô hình: Tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, sáng chế, tên gọi xuất xứ, tên thương mại, bí mật kinh doanh, phát minh khoa học, sáng kiến, quyền tác giả, bản quyền) theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; Quyền mang lại lợi ích kinh tế đối với các bên được quy định cụ thể tại hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật ví dụ như quyền thương mại, quyền khai thác khoáng sản,…; Các tài sản vô hình khác thỏa mãn điều kiện quy định sau: là tài sản không có hình thái vật chất và có khả năng tạo ra các quyền, lợi ích kinh tế.

Công ty Thẩm định giá Thành Đô đang là đối tác uy tín cung cấp dịch vụ Thẩm định giá cho các tổ chức tín dụng như Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK); Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB); Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank); Ngan hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); Ngân hàng Woori Bank Việt Nam (Woori Bank); Ngân hàng công nghiệp Hàn Quốc (IBK); Ngân hàng Kookmin (KB Kookmin Bank); Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB); Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB); Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBANK); Shanghai Commercial Savings Bank… Các dịch vụ thẩm định giá Thành Đô luôn được cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức tin tưởng và đánh giá cao.

Bên cạnh đó thẩm định giá Thành Đô với hệ thống rộng khắp cả nước gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa, Lâm Đồng, An Giang, Cà Mau và các tỉnh lân cận. Thành Đô sẽ đáp ứng kịp thời các yêu cầu thẩm định giá của Quý khách hàng, Quý đối tác…

Trải qua một quá trình phát triển, Thành Đô đã khẳng định được vị thế, tạo dựng được uy tín; thương hiệu vững vàng, lòng tin đối với khách hàng và đối tác đánh giá cao. Năm 2019, Thẩm định giá Thành Đô vinh dự được chứng nhận “Thương hiệu thẩm định giá uy tín 2019”, Năm 2020 Thành Đô được vinh danh “Thương hiệu đất việt uy tín 2020”, “Thương hiệu thẩm định giá tin cậy 2020”, Năm 2021 Thành Đô được vinh danh Top 10 Thương hiệu Châu Á – Thái Bình Dương, Năm 2022 Thành Đô đón nhận Thương hiệu Vàng ASEAN 2022. Năm 2023, Thẩm định giá Thành Đô được vinh danh công ty thẩm định giá xuất sắc năm 2022 do Hội thẩm định giá Việt Nam trao tặng. Bên cạnh đó Thẩm định giá Thành Đô áp dụng tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015 cho hệ thống quản lý chất lượng trong dịch vụ thẩm định giá góp phần quan trọng giúp khách hàng có những quyết định chính xác trong việc đầu tư, kinh doanh và mua bán minh bạch trên thị trường.

Bạn đang đọc bài viết: “Công ty thẩm định giá là gì? Giá dịch vụ thẩm định giá tài sản được tính như thế nào? tại chuyên mục tin thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô, đơn vị thẩm định giá tài sản hàng đầu tại Việt Nam.

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666   0906 020 090

Website: www.thamdinhgiathanhdo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button