Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hành nghề năm 2024

Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá 2024
Doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hành nghề năm 2024

(TDVC Doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hành nghề 2024) – Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Bộ Tài Chính ra thông báo số 1315/TB-BTC về việc công bố danh sách thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 tại các doanh nghiệp thẩm định giá (Phục lục 01 kèm theo). Theo danh sách hiện nay có 278 công ty đủ điều kiện hành nghề kinh doanh dịch vụ thẩm định giá được Bộ Tài Chính cấp năm 2024.

Trên cơ sở đề nghị của các doanh nghiệp thẩm định giá và việc rà soát phát hành chứng thư thẩm định giá của các doanh nghiệp thẩm định giá, rà soát tình hình cập nhật kiến thức về thẩm định giá năm 2023 của các thẩm định viên về giá. Các doanh nghiệp thẩm định giá tiếp tục kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đã được Bộ Tài Chính cấp.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại Luật giá, các văn bản hướng dẫn có liên quan và các nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá./.

TẢI THÔNG BÁO: THÔNG BÁO 1315 DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ 2024

Bạn đang đọc bài viết: “Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hành nghề năm 2024 tại chuyên mục tin thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô, đơn vị thẩm định giá tài sản hàng đầu tại Việt Nam.

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666   0906 020 090

Website: www.thamdinhgiathanhdo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button