Dịch vụ thẩm định giá tài sản là gì? Điều kiện hoạt động thẩm định giá

điều kiện hoạt động thẩm định giá
Dịch vụ thẩm định giá tài sản là gì? Điều kiện hoạt động thẩm định giá – Thẩm định giá Thành Đô

(TDVC Điều kiện hoạt động thẩm định giá) – Ngành thẩm định giá xuất hiện từ trước những năm 40 của thế kỷ XX, phát triển ở nhiều quốc gia lớn, nhỏ nhưng chưa có sự tập trung mang tính quốc tế và hoạt động thẩm định giá trên thế giới chỉ thật sự phát triển và hoạt động chuyên nghiệp từ sau những năm 40 của thế kỷ XX. Thẩm định giá, còn có tên gọi tiếng Anh là “Valuation” (1529) và “Appraisal” (1817), cả hai thuật ngữ này đề bắt nguồn từ tiếng Pháp và mang chung ý nghĩa: chỉ sự ước tính, đánh giá và có hàm ý mang ý kiến của một nhà chuyên môn về giá trị của một tài sản nhất định.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

1. Dịch vụ thẩm định giá tài sản là gì?

Dịch vụ thẩm định giá tài sản hiện là một dịch vụ tư vấn tài chính không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường để xác định giá trị tài sản phục vụ nhiều mục đích cho các bên liên quan. Đây cũng là yếu tố góp phần làm minh bạch thị trường, thúc đẩy sự phát triển hiệu quả của thị trường. Thẩm định giá góp phần bảo vệ tốt nhất quyền lợi hợp pháp chính đáng của các bên tham gia như các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước…

Theo Điều 4. Luật Giá khái niệm: “Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.

Bên cạnh đó trên khi nghiên cứu về thẩm định giá, giới nghiên cứu học thuật trên thế giới đã đưa ra nhiều định nghĩa khác nhau: :

 • Theo tự điển Oxford: “Thẩm định giá là sự ước tính giá trị bằng tiền của một vật, của một tài sản”; “là sự ước tính giá trị hiện hành của tài sản trong kinh doanh”.
 • Giáo sư W.Seabrooke – Viện đại học Portsmouth, Anh: Thẩm định giá là sự ước tính giá trị của các quyền sở hữu tài sản cụ thể bằng hình thái tiền tệ cho một mục đích đã được xác định.
 • Lim Lan Yuan – Singapore: Thẩm định giá là một nghệ thuật hay khoa học về ước tính giá trị cho một mục đích cụ thể của một tài sản cụ thể tại một thời điểm, có cân nhắc đến tất cả những đặc điểm của tài sản cũng như xem xét tất cả các yếu tố kinh tế căn bản của thị trường bao gồm các loại đầu tư lựa chọn.
 • Theo Ông Fred Peter Marrone – Giám đốc Marketing của AVO, Úc “Thẩm định giá là việc xác định giá trị của bất động sản tại một thời điểm có tính đến bản chất của bất động sản và mục đích của thẩm định giá. Do vậy, thẩm định giá là áp dụng các dữ liệu của thị trường so sánh mà các thẩm định viên thu thập được và phân tích chúng, sau đó so sánh với tài sản được yêu cầu thẩm định giá để hình thành giá trị của chúng”.

Thẩm định giá tài sản là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị  trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn của Việt Nam  hoặc thông lệ quốc tế.

Nhìn chung, các khái niệm trên đây khi đề cập đến thẩm định giá đều có chung một số yếu tố là:

 • Sự ước tính giá trị hiện tại.
 • Tính bằng tiền tệ
 • Về tài sản, bất động sản hoặc các quyền sở hữu đối với tài sản, bất động sản.
 • Theo yêu cầu, mục đích nhất định.
 • Ở địa điểm, thời điểm, thời gian cụ thể.
 • Trên cơ sở sử dụng các dữ liệu, các yếu tố của thị trường.

Do vậy chúng ta có thể hiểu khái niệm về thẩm định giá như sau:

 “Thẩm định giá là một nghệ thuật hay một khoa học về ước tính giá trị của tài sản ( quyền tài sản) phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, cho một mục đích nhất định theo những tiêu chuẩn được công nhận như những thông lệ quốc tế hoặc quốc gia”.

2. Điều kiện hoạt động thẩm định giá

Theo Điều 38 Luật Giá năm 2012, điều kiện thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá gồm:

– Được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

– Hoạt động khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Trong đó, điều kiện để doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận nêu tại Điều 39 Luật Giá như sau:

2.1. Công ty trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên

 • Có giấy đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc chứng nhận đầu tư;
 • Có ít nhất 03 thẩm định viên đăng ký hành nghề, trong đó phải có thành viên là chủ sở hữu;
 • Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

2.2. Công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên

 • Có giấy đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc chứng nhận đầu tư;
 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề trong đó tối thiểu có 02 thành viên góp vốn;
 • Người đại diện hoặc giám đốc hoặc tổng giám đốc phải là thẩm định viên về giá.
 • Người góp vốn là tổ chức thì phần vốn góp của thành viên không vượt quá mức vốn góp quy định và người đại diện của tổ chức này phải là thẩm định viên về giá

2.3. Công ty hợp danh

 • Có giấy đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc chứng nhận đầu tư;
 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề trong đó tối thiểu có 02 thành viên hợp danh;
 • Người đại diện hoặc giám đốc hoặc tổng giám đốc phải là thẩm định viên về giá.

2.4. Doanh nghiệp tư nhân     

 • Có giấy đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc chứng nhận đầu tư;
 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề trong đó chủ doanh nghiệp là thẩm định viên đã đăng ký hành nghề.

2.5. Công ty cổ phần

 • Có giấy đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc chứng nhận đầu tư;
 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề trong đó có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập.
 • Nười đại diện hoặc giám đốc hoặc tổng giám đốc phải là thẩm định viên về giá.
 • Người góp vốn là tổ chức thì phần vốn góp của thành viên không vượt quá mức vốn góp quy định và người đại diện của tổ chức này phải là thẩm định viên về giá.

3. Vai trò của thẩm định giá trong nền kinh tế thị trường

Đất nước ta đã và đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế với tốc độ ngày cành nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong nền kinh tế quốc dân. Hội nhập kinh tế mang lại nhiều thách thức cho nền kinh tế Việt Nam trong việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Do đó nhận thức và nhu cầu về dịch vụ thẩm định giá tài sản đã trở nên thiết yếu đối với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, các nhà đầu tư và các cá nhân… Vì vậy vai trò thẩm định giá tài sản là đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế thị trường. Dưới đây là một số vai trò chung của dịch vụ thẩm định giá:

 • Là công cụ cơ bản trong quản lý giá cả của nhà nước;
 • Tư vấn về giá trị, giá cả tài sản giúp các chủ thể tài sản và các bên có liên quan và công chúng đầu tư đưa ra các quyết định có liên quan đến việc mua – bán, đầu tư cho vay tài sản;
 • Hỗ trợ qua lại và kích thích sự phát triển của thị trường dịch vụ, thị trường tài chính thị trường bất động sản và các thị trường khác;
 • Định giá đúng giá trị thị trường của các nguồn lực góp vần để cơ chế thị trường tự động phân bổ tối ưu các nguồn lực và nền kinh tế đạt hiệu quả pareto;
 • Góp phần làm minh bạch thị trường, thúc đảy sự phát triển của thị trường tài sản trong nước cũng như trên toàn thế giới. Chống độc quyền giá cả hàng hóa phá giá hàng hóa, góp phần xây dựng một thị trường cạnh tranh lành mạnh;
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới;

Khi nền kinh tế ngày càng phát triển và khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu thì ngành thẩm định giá ngày càng giữ vai trò quan trọng. Nhu cầu thẩm định giá trong tương lai sẽ ngày càng gia tăng nhằm phục vụ cho các mục đích khác nhau.

Quý khách hàng có nhu cầu thẩm định giá xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THÀNH ĐÔ

 • Hội sở: Tầng 5 – Tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
 • Hotline: 0985103666 – 0906020090 | | Email: info@tdvc.com.vn
 • Hệ thống thẩm định giá toàn quốc: XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
 • Hồ sơ năng lực: TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết: “Dịch vụ thẩm định giá tài sản là gì? Điều kiện hoạt động thẩm định giá” tại chuyên mục tin Thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô, đơn vị thẩm định giá hàng đầu tại Việt Nam.

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666  0906 020 090

Website: www.thamdinhgiathanhdo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button