Giá trị phi thị trường là gì? Các loại giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá

Giá trị phi thị trường làm cơ sở thẩm định giá
Giá trị phi thị trường là gì? Các loại giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá – Thẩm định giá Thành Đô

(TDVC Giá phi thị trường làm cơ sở thẩm định giá) – Hoạt động thẩm định giá phần lớn dựa trên cơ sở giá trị thị trường; tuy nhiên, những loại tài sản chuyên dùng không có giao dịch phổ biến trên thị trường, mục đích thẩm định giá riêng biệt, đòi hỏi việc ước tính giá trị tài sản phải căn cứ chủ yếu vào công dụng kinh tế, kỹ thuật hoặc trong trường hợp thị trường tài sản chịu sự tác động của yếu tố đầu cơ hay yếu tố thiểu phát, siêu lạm phát thì thẩm định giá không thể dựa trên cơ sở giá trị thị trường. Do vậy, thẩm định viên cần phải phân biệt sự khác nhau giữa giá trị thị trường và giá trị phi thị trường để đưa ra kết quả mang tính chính xác, khách quan.

1. Khái niệm giá trị phi thị trường

Giá trị phi thị trường là mức giá ước tính của một tài sản tại thời điểm, địa điểm thẩm định giá, không phản ánh giá trị thị trường mà căn cứ vào đặc điểm kinh tế – kỹ thuật, chức năng, công dụng của tài sản, những lợi ích mà tài sản mang lại trong quá trình sử dụng, giá trị đối với một số người mua đặc biệt, giá trị khi giao dịch trong điều kiện hạn chế, giá trị đối với một số mục đích thẩm định giá đặc biệt và các giá trị không phản ánh giá trị thị trường khác. Giá trị phi thị trường bao gồm: giá trị tài sản bắt buộc phải bán, giá trị đặc biệt, giá trị đầu tư giá trị doanh nghiệp, giá trị tài sản chuyên dùng, giá trị tài sản có thị trường hạn chế, giá trị để tính thuế hoặc các giá trị khác…

2. Các loại giá trị phí thị trường

2.1. Giá trị tài sản bắt buộc phải bán

Là tổng số tiền thu về từ bán tài sản trong điều kiện thời gian giao dịch để bán tài sản quá ngắn so với thời gian bình thường cần có để thực hiện giao dịch mua bán theo giá trị thị trường, người bán chưa sẵn sàng bán hoặc bán không tự nguyện. Giá cả trong những cuộc mua bán tài sản như vậy gọi là giá trị tài sản bắt buộc phải bán, không phản ánh giá trị thị trường.

2.2. Giá trị đặc biệt

Là giá trị của tài sản có những đặc tính đặc biệt chỉ thu hút sự quan tâm của những người mua đặc biệt hoặc người sử dụng đặc biệt. Giá trị đặc biệt có thể được hình thành do vị trí, tính chất, đặc điểm kinh tế – kỹ thuật, yếu tố pháp lý và các yếu tố đặc biệt khác của tài sản. Giá trị đặc biệt bao gồm: Giá trị tài sản đang trong quá trình sử dụng, giá trị tài sản có thị trường hạn chế, giá trị tài sản chuyên dùng và giá trị đặc biệt khác.

2.3. Giá trị tài sản đang trong quá trình sử dụng

Là giá trị phi thị trường được xem xét từ giác độ một người sử dụng riêng biệt tài sản vào một mục đích riêng biệt, do đó không liên quan đến thị trường. Khi tiến hành thẩm định giá loại tài sản này, thẩm định viên tập trung chủ yếu vào khía cạnh tham gia, đóng góp của tài sản vào hoạt động của một dây chuyền sản xuất, một doanh nghiệp, hoặc một tài sản khác không xét đến khía cạnh giá trị sử dụng tốt nhất, tối ưu của tài sản hoặc số tiền có thể có từ việc bán tài sản đó trên thị trường.

Giá trị tài sản có thị trường hạn chế là giá trị của tài sản do tính đơn chiếc, hoặc do những điều kiện của thị trường, hoặc do những nhân tố khác tác động làm cho tài sản này ít có khách hàng tìm mua, tại một thời điểm nào đó. Đặc điểm quan trọng cần phân biệt của tài sản này không phải là không có khả năng bán được trên thị trường công khai mà để bán được đòi hỏi một quá trình tiếp thị lâu dài hơn, tốn nhiều chi phí và thời gian hơn so với những tài sản khác.

2.3. Giá trị đầu tư

Là giá trị của một tài sản đối với nhà đầu tư theo những mục tiêu đầu tư đã xác định.

Giá trị đầu tư là khái niệm có tính chủ quan liên quan đến những tài sản cụ thể đối với một nhà đầu tư riêng biệt với những mục tiêu và/hoặc tiêu chí đầu tư xác định. Sự khác biệt giữa giá trị đầu tư và giá trị thị trường của một tài sản là động lực để nhà đầu tư tham gia vào thị trường.

Giá trị đầu tư của một tài sản có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị thị trường của tài sản đó. Tuy nhiên, giá trị thị trường có thể phản ánh nhiều đánh giá riêng biệt về giá trị đầu tư vào một tài sản cụ thể.

Giá trị đầu tư phản ánh mối quan hệ chủ quan giữa một nhà đầu tư cụ thể và một dự án đầu tư nhất định.

2.4. Giá trị để tính thuế

Là giá trị dựa trên các quy định của luật pháp liên quan đến việc đánh giá giá trị tài sản để tính khoản thuế phải nộp.

2.5. Giá trị đặc biệt

Giá trị đặc biệt là giá trị vượt cao hơn giá trị thị trường hình thành do sự kết hợp về mặt vật chất, chức năng hoặc kinh tế của một tài sản vơi các tài sản khác.

Giá trị đặc biệt của một tài sản được hình thành do vị trí, tính chất đặc biệt của tài sản, hoặc từ một tình huống đặc biệt trên thị trường, hoặc từ một sự trả giá vượt quá giá trị thị trường của một khách hàng muốn mua tài sản đó với bất cứ giá nào để có được tính hữu dụng của tài sản.

2.6. Giá trị thanh lý

Giá trị thanh lý là giá trị ước tính thu được khi hết thời gian sử dụng hữu hình của tài sản sau khi trừ đi chi phí thanh lý ước tính.

Giá trị thanh lý phản ánh giá trị còn lại của một tài sản không bao gồm đất đai, như những nguyên liệu tạo nên tài sản, được đem đi bán chứ không còn tiếp tục sử dụng hay sửa chữa đặc biệt. Hay cũng có thể là tài sản được sửa chữa hoặc hoán cải cho mục đích sử dụng mới hoặc có thể cung cấp những bộ phận linh kiện rời cho những tài sản khác còn hoạt động.

Khi áp dụng cơ sở giá trị phi thị trường, thẩm định viên cần nêu tên của loại giá trị phi thị trường cụ thể được áp dụng và đưa ra các căn cứ, lập luận cụ thể, bao gồm:

  • Đặc điểm đặc biệt của tài sản thẩm định giá;
  • Người mua, nhà đầu tư đặc biệt;
  • Giao dịch trong thị trường hạn chế, bắt buộc phải bán;
  • Giá trị theo những mục đích đặc biệt như mục đích tính thuế./

Bạn đang đọc bài viết: “Giá trị phi thị trường là gì? Các loại giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá” tại chuyên mục Tin Thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô, đơn vị thẩm định giá tài sản hàng đầu tại Việt Nam.

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666   0906 020 090

Website: www.thamdinhgiathanhdo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button