Lĩnh vực hoạt động

1. Lĩnh vực hoạt động Thẩm định giá:
1.1 Dịch vụ thẩm định giá
Thẩm định giá Bất động sản: Đất đai, Nhà phố, Biệt thự, Căn hộ, Văn phòng, Siêu thị, Trung tâm thương mại, Nhà xưởng, dự án, resort, quyền sử dụng đất thuê trả tiền một lần, quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm,…
Thẩm định giá Động sản: Máy móc – thiết bị, Dây chuyền sản xuất, Phương tiện vận tải…
Thẩm định Dự án Đầu tư: Khu Công Nghiệp, Cao ốc Văn phòng – Thương mại, Resort,…
Thẩm định Giá trị Doanh nghiệp: Quyền sở hữu trí tuệ, Giá trị thương hiệu, Tài sản vô hình, xác định giá trị các Tài sản Tài chính (Các loại giấy tờ có giá ).
Thẩm định Giá trị Tài Nguyên: khoáng sản, tài nguyên rừng, mỏ đá, mỏ quặng vàng, mỏ quặng chì, mỏ thiếc…

1.2 Các phương pháp thẩm định
• Phương pháp so sánh/so sánh trực tiếp
• Phương pháp chi phí giảm giá
• Phương pháp đầu tư
+, Phương pháp đầu tư truyền thống.
+, Kỹ thuật luồng tiền chiết khấu
• Phương pháp thặng dư
• Phương pháp lợi nhuận và các phương pháp khác.

1.3 Phục vụ mục đích
• Mua bán, chuyển nhượng.
• Vay vốn ngân hàng.
• Góp vốn liên doanh.
• Cổ phần hóa và thành lập doanh nghiệp
• Xử lý nợ, giải thể doanh nghiệp.
• Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại.
• Hoạch toán kế toán, tính thuế.
• Thẩm định giá mua sắm tài sản, chứng minh tài sản, thẩm định giá trị tài sản cần thanh lý;

2. Lĩnh vực hoạt động khác

2.1 Tư vấn nghiên cứu thị trường Bất động sản.
2.2  Tư vấn đầu tư và môi giới Bất động sản.