Tầm nhìn, sứ mệnh

Tầm nhìn thẩm định giá Thành Đô:
Thẩm định giá Thành Đô phấn đấu trở thành doanh nghiệp Thẩm định giá hàng đầu Việt Nam và từng bước hội nhập với thế giới

Sứ mệnh thẩm định giá Thành Đô:
• Mang lại giá trị thực cho khách hàng
• Thẩm định giá Thành Đô cung cấp các dịch vụ thẩm định giá với độ tin cậy và chuyên nghiệp, nhằm xác định giá trị thực tài sản sở hữu và góp phần minh bạch thị trường.
• Tiên phong trong việc hợp tác với các đối tác quốc tế, không ngừng sáng tạo để vươn tới sự hoàn thiện, đóng góp vào sự phát triển của mỗi các nhân, tổ chức và doanh nghiệp