Tầm nhìn & sứ mệnh

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ THÀNH ĐÔ

Tầm nhìn thẩm định giá Thành Đô:
Thẩm định giá Thành Đô phấn đấu trở thành doanh nghiệp Thẩm định giá hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực hoạt động thẩm định giá và từng bước hội nhập với thế giới.

Sứ mệnh thẩm định giá Thành Đô:
• Mang lại giá trị thực cho khách hàng trong lĩnh vực thẩm định giá: Thẩm định giá trị bất động sản, thẩm định giá trị động sản, thẩm định giá trị doanh nghiệp, thẩm định giá tài sản vô hình, thẩm định giá tài nguyên mỏ khoáng sản, thẩm định giá dự án đầu tư
• Thẩm định giá Thành Đô cung cấp các dịch vụ thẩm định giá hàng đầu Việt Nam với độ tin cậy và chuyên nghiệp, nhằm xác định giá trị thực tài sản sở hữu và góp phần minh bạch thị trường.
• Tiên phong trong việc hợp tác với các đối tác quốc tế, không ngừng sáng tạo để vươn tới sự hoàn thiện, đóng góp vào sự phát triển của mỗi các nhân, tổ chức và doanh nghiệp

Thẩm định giá Thành Đô, đơn vị thẩm định giá tốt nhất Việt Nam. Thẩm định giá Thành Đô vinh dự đạt chứng nhận Doanh nghiệp “Thương hiệu – nhãn hiệu độc quyền uy tín 2019”Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015 cho hệ thống quản lý chất lượng góp phần quan trọng giúp khách hàng có những quyết định chính xác trong việc kinh doanh, M&A, gọi vốn đầu tư, vay vốn ngân hàng và mua bán minh bạch trên thị trường. Thẩm định giá Thành Đô. 

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666   0906 020 090