Tầm nhìn & sứ mệnh

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ THÀNH ĐÔ

 

Tầm nhìn sứ mệnh thẩm định giá
Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi thẩm định giá Thành Đô

Tầm nhìn Thẩm định giá

 

  • Thẩm định giá Thành Đô phấn đấu trở thành doanh nghiệp Thẩm định giá hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực hoạt động thẩm định giá và từng bước hội nhập với thế giới.

Sứ mệnh Thẩm định giá

  • Mang lại giá trị thực cho khách hàng trong lĩnh vực thẩm định giá: Thẩm định giá trị bất động sản, thẩm định giá trị động sản, thẩm định giá trị doanh nghiệp, thẩm định giá tài sản vô hình, thẩm định giá tài nguyên mỏ khoáng sản, thẩm định giá dự án đầu tư…góp phần làm minh bạch thị trường kinh doanh và mua bán tài sản trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
  • Thẩm định giá Thành Đô cung cấp các dịch vụ thẩm định giá hàng đầu Việt Nam với độ tin cậy và chuyên nghiệp, nhằm xác định giá trị thực tài sản sở hữu và góp phần minh bạch thị trường.
  • Tiên phong trong việc hợp tác với các đối tác quốc tế, không ngừng sáng tạo để vươn tới sự hoàn thiện, đóng góp vào sự phát triển của mỗi các nhân, tổ chức và doanh nghiệp

Giá trị cốt lõi

  • Luôn giữ chữ “Tín” hàng đầu bảo vệ chữ “Tín” như bảo vệ chính mình, nỗ lực hết mình đảm bảo đúng cam kết với khách hàng.
  • Tận Tâm – trí tuệ – chính xác
  • Phụng sự và đạo đức là nền tảng cho mọi hoạt động tại Thẩm định giá Thành Đô.

Thẩm định giá Thành Đô, đơn vị thẩm định giá tốt nhất Việt Nam. Thẩm định giá Thành Đô vinh dự đạt chứng nhận Doanh nghiệp “Thương hiệu – nhãn hiệu độc quyền uy tín 2019”Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015 cho hệ thống quản lý chất lượng góp phần quan trọng giúp khách hàng có những quyết định chính xác trong việc kinh doanh, M&A, gọi vốn đầu tư, vay vốn ngân hàng và mua bán minh bạch trên thị trường. Thẩm định giá Thành Đô.

Bạn đang đọc bài viết: “Tầm nhìn & sứ mệnh” trong mục tin giới thiệu của Công ty cổ phần thẩm định giá Thành Đô

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666   0906 020 090

Website: www.thamdinhgiathanhdo.com