Kho hàng là gì? phương pháp thẩm định giá kho hàng hóa

Thẩm định giá kho hàng hóa
Thẩm định giá kho hàng hóa – Thẩm định giá Thành Đô

(TDVC Thẩm định giá kho hàng hóa) – Kho hàng là một phần không thể thiếu trong chuỗi cung ứng – là nơi lưu trữ hàng hoá và hầu như liên quan đến các công đoạn từ lúc nhận nguồn nguyên liệu thô đến lúc thành phẩm. Hiện nay kho hàng thường được sử dụng để mua bán, cho thuê, thế chấp vay vốn ngân hàng… Vì vậy thẩm định giá kho hàng có vai trò vô cùng quan trọng phục vụ nhiều mục đích cho các bên liên quan.

Thẩm định giá kho hàng là xác định giá trị bằng tiền của kho hàng theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.

1. Kho hàng là gì?

Kho hàng có tên chính thức tiết Anh là cụm từ Warehouse.

Kho hàng là loại hình cơ sở logistics thực hiện việc lưu trữ, bảo quản và chuẩn bị hàng hoá để cung ứng hàng cho khách với dịch vụ tốt nhất và chi phí thấp nhất. Kho hàng có đa dạng hình thức để phù hợp lưu trữ với nhiều sản phẩm hàng hoá khác nhau, vì vậy việc lựa chọn phải dựa vào những yếu tố và đặc tính của hàng hoá.

Kho hàng loại hình cơ bản bản của nhóm ngành logistics. Là nơi thực hiện cất giữ, lưu trữ nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm trong quá trình chuyển từ điểm đầu tới điểm cuối của dây chuyền cung ứng. Mang lại khả năng lưu trữ bảo quản và chuẩn bị hàng hóa cho doanh nghiệp, đảm bảo số lượng hàng hóa luôn được cung ứng liền mạch cả về chất lượng và số lượng.

Kho hàng có nhiều loại hình, khả năng lưu trữ, mô hình quản lý khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng cũng như đặc điểm hàng hóa chủ đầu tư có thể lựa chọn hình thức kho hàng phù hợp.

2. Phương pháp thẩm định giá kho hàng

Thẩm định giá kho hàng được sử dụng thường xuyên gồm ba phương pháp gồm: phương pháp so sánh, phương pháp chi phí, phương pháp thu nhập. Tuy nhiên phương pháp thu nhập và phương pháp so sánh được thẩm định viên sử dụng thường xuyên và có độ tin cậy lớn nhất.

2.1. Phương pháp so sánh

Phương pháp so sánh thuộc cách tiếp cận từ thị trường. Phương pháp so sánh kho hàng là đối chiếu các mức giá đã trả của những kho hàng tương tự với kho hàng cần thẩm định giá về loại hình, mục đích sử dụng, mức giá thuê, những đặc điểm chủ yếu khác…trong khu vực. Những số liệu thu thập là bằng chứng tin cậy vì phản ánh suy nghĩ, hành động của các nhà đầu tư trên thị trường.

Nếu thị trường có sẵn các mức giá bán của những kho hàng tương tự, các giao dịch mua bán mới diễn ra gần đây thì đó chính là những bằng chứng tốt nhất của phương pháp so sánh. Nếu bị hạn chế thông tin, số liệu về giá bán tại khu vực liền kề thì có thể mở rộng điều trả thu thập số liệu ra khu vực rộng lớn hơn. Trong thẩm định giá kho hàng, thẩm định viên cần phải so sánh chênh lệch về các yếu tố vị trí, kích thước thửa đất, nơi đỗ xe, tuổi đời, chất lượng công trình xây dựng.

Phương pháp so sánh gồm 04 yếu tố tác động lớn nhất đến giá trị ước tính của tổng kho hàng hóa gồm: giá thuê, thất thu do diện tích trống và nợ khó đòi, chi phí do chủ sở hữu tài sản chi trả, tỷ suất vốn hóa.

2.2. Phương pháp chi phí tái tạo và phương pháp chi phí thay thế

Phương pháp chi phí tái tạo và phương pháp chi phí thay thế theo cách tiếp cận từ chi phí. Cách tiếp cận từ chi phí là cách thức xác định giá trị của kho hàng thẩm định giá thông qua chi phí tạo ra một kho hàngcó chức năng, công dụng giống hệt hoặc tương tự với kho hàng thẩm định giá và hao mòn của tài sản thẩm định giá.

Phương pháp chi phí tái tạo

Phương pháp chi phí tái tạo thẩm định giá kho hàng dựa trên chi phí tạo ra kho hàng giống nguyên mẫu với kho hàng thẩm định giá. Là phương pháp thẩm định giá xác định giá trị của kho hàng thẩm định giá dựa trên cơ sở chênh lệch giữa chi phí tái tạo ra kho hàng giống hệt với kho hàng thẩm định giá theo giá thị trường hiện hành và giá trị hao mòn của kho hàng thẩm định giá. Kho hàng này bao gồm cả những điểm đã lỗi thời, lạc hậu của kho hàng thẩm định giá.

Phương pháp chi phí thay thế

Phương pháp chi phí thay thế áp dụng thẩm định giá kho hàng là phương pháp thẩm định giá xác định giá trị của kho hàng thẩm định giá dựa trên cơ sở chênh lệch giữa chi phí thay thế để tạo ra một kho hàng tương tự kho hàng thẩm định giá có cùng chức năng, công dụng theo giá thị trường hiện hành và giá trị hao mòn của kho hàng thẩm định giá. Thông thường, kho hàng thay thế thường có chi phí tạo ra thấp hơn so với chi phí tái tạo, đồng thời chi phí vận hành cũng không bị cao hơn so với mức phổ biến tại thời điểm thẩm định giá. Vì vậy, tổng giá trị hao mòn hay hao mòn lũy kế của kho hàng thay thế thường không bao gồm hao mòn chức năng do chi phí vốn cao hoặc hao mòn chức năng do chi phí vận hành cao.

Phương pháp chi phí tái tạo và phương pháp chi phí thay thế để kiểm tra chéo kết quả tìm được từ các phương pháp khác.

2.3. Cách tiếp cận từ thu nhập

Cách tiếp cận từ thu nhập là cách thức xác định giá trị của tài sản thông qua việc quy đổi dòng tiền trong tương lai có được từ tài sản về giá trị hiện tại. Cách tiếp cận từ thu nhập gồm hai phương pháp chính gồm: phương pháp vốn hóa trực tiếp và phương pháp dòng tiền chiết khấu.

Thẩm định giá kho hàng bằng phương pháp vốn hóa trực tiếp là xác định giá trị của kho hàng thẩm định giá dựa trên cơ sở quy đổi dòng thu nhập thuần ổn định hàng năm dự kiến có được từ kho hàng về giá trị hiện tại thông qua việc sử dụng tỷ suất vốn hóa phù hợp.

Thẩm định giá kho hàng bằng phương pháp dòng tiền chiết khấu là phương pháp thẩm định giá xác định giá trị của kho hàng thẩm định giá dựa trên cơ sở quy đổi các dòng tiền trong tương lai dự kiến có được từ kho hàng về giá trị hiện tại thông qua việc sử dụng tỷ suất chiết khấu phù hợp.

Có 4 yếu tố tác động tới giá trị kho hàng theo cách tiếp cận từ thu nhập gồm: giá thuê; tỷ lệ diện tích trống và nợ khó đòi; chi phí của chủ sở hữu bất động sản; tỷ suất vốn hóa.

3. Công ty thẩm định giá kho hàng uy tín tại Việt Nam

Kho là thành phần cốt yếu của chuỗi cung ứng, hầu như liên quan đến các công đoạn từ khi nhận nguồn nguyên liệu thô, sản xuất trong hệ thống đến khi hoàn thành sản phẩm. Các kho hàng được thiết kế và hoạt động theo một hệ thống với những yêu cầu đặc biệt. Vì vậy thẩm định giá kho hàng có vai trò vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phục vụ nhiều mục đích liên quan.

Thẩm định giá Thành Đô tự hào là công ty thẩm định giá kho hàng uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Công ty đã thực hiện nhiều dự án thẩm định giá kho hàng trên toàn quốc phục vụ nhiều mục đích cho các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, cá nhân gồm: Vay vốn ngân hàng, mua bán, chuyển nhượng, thanh lý, tính thuế…

Trải qua một quá trình phát triển, Thành Đô đã khẳng định được vị thế, tạo dựng được uy tín; thương hiệu vững vàng, lòng tin đối với khách hàng và được các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan lý Nhà nước đánh giá cao. Trải qua một quá trình phát triển, Thành Đô đã khẳng định được vị thế, tạo dựng được uy tín; thương hiệu vững vàng, lòng tin đối với khách hàng và đối tác đánh giá cao. Năm 2019, Thành Đô vinh dự được chứng nhận “Thương hiệu – nhãn hiệu độc quyền uy tín 2019”, Năm 2020 Thành Đô được vinh danh “Thương hiệu đất việt uy tín 2020”, “Thương hiệu tin cậy 2020, Năm 2021 Thành Đô được vinh danh Top 10 Thương hiệu Châu Á – Thái Bình Dương. Năm 2022 Thẩm định giá Thành Đô được vinh danh “Thương hiệu vàng Asian 2022 tại Singapore”. Bên cạnh đó TDVC áp dụng tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015 cho hệ thống quản lý chất lượng trong dịch vụ thẩm định giá (bất động sản, giá trị doanh nghiệp, máy móc thiết bị, dự án đầu tư, công trình xây dựng) góp phần quan trọng giúp khách hàng có những quyết định chính xác trong việc đầu tư, kinh doanh và mua bán minh bạch trên thị trường.

Bạn đang đọc bài viết: “Kho hàng là gì? phương pháp thẩm định giá kho hàng hóatại chuyên mục tin Thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô, đơn vị thẩm định giá tài sản hàng đầu tại Việt Nam.

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666   0906 020 090

Website: www.thamdinhgiathanhdo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button