Thẩm định giá doanh nghiệp bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF

 

Thẩm định giá doanh nghiệp bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền
Thẩm định giá doanh nghiệp bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền – Thẩm định giá Thành Đô

(TDVC Thẩm định giá doanh nghiệp) – Thẩm định giá doanh nghiệp bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền gồm bốn phương pháp: Phương pháp hiện tại hóa lợi nhuận thuần, phương pháp chiết khấu dòng cổ tức, phương pháp chiết khấu dòng tiền thuần vốn chủ (FCFE), phương pháp chiết khấu dòng tiền thuần của doanh nghiệp (FCFF). Phương pháp này xuất phát trực tiếp từ quan niệm cho rằng giá trị doanh nghiệp được đo bằng độ lớn của khoản thu nhập mà doanh nghiệp có thể mang lại trong tương lai. Tùy theo từng loại hình doanh nghiệp, cũng như tùy theo mục đích và nguồn cơ sở dữ liệu mà thẩm định viên lựa chọn việc áp dụng các phương pháp thẩm định phù hợp. Phương pháp chiết khấu dòng tiền được tiếp  cận trực tiếp trên quan điểm lợi ích để ước tính giá trị doanh nghiệp, nên doanh nghiệp có tài sản mà không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh (không tham gia vào việc tạo ra dòng tiền trong tương lai) thì trước khi thẩm định giá cần xử lý riêng các tài sản đó.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Quy trình thực hiện các phương pháp dòng tiền chiết khấu như sau:

Bước 1: Ước tính giá trị dòng tiền của doanh nghiệp ở các năm trong tương lai

Bước 2: Xác định tỷ lệ chiết khấu dòng tiền

Bước 3: Vận dụng công thức để xác định giá trị doanh nghiệp cần thẩm định giá

Công thức tổng quát để xác định giá trị doanh nghiệp

Thẩm định giá doanh nghiệp công thức V

Trong đó:

0: Giá trị doanh nghiệp

CFt: Thu nhập năm thứ t

n: Thời gian mang lại thu nhập (ngầm định đối với doanh nghiệp là thời gian mang lại thu nhập là vĩnh viễn)

r: tỷ suất chiết khấu dòng tiền

Dòng tiền trong các năm tương lai là loại dòng tiền nào thì sẽ tùy thuộc vào từng phương pháp, đây có thể là dòng lợi nhuận thuần hoặc dòng cổ tức hoặc dòn tiền thuần vốn chủ hoặc dòng tiền thuần chung. Việc dự báo giá trị của các dòng tiền trong tương lai có thể được thực hiện theo hai cách sau:

Cách 1: Sử dụng dòng tiền theo số liệu lịch sử, kết hợp với các phân tích và điều chỉnh nêu có để dự báo chiều hướng dòng tiền trong tương lai (có thể sử dụng các mô hình dự báo dựa trên chỗi số liệu quá khứ).

Cách 2: Dự báo các thành phần của dòng tiền. Tùy theo từng loại dòng tiền dùng phân tích có những tính toán cụ thể. Tỷ suất chiết khấu dòng tiền hiện nay cũng có thể được ước tính theo các cách thức khác nhau và được áp dụng cho từng phương pháp thẩm định giá cụ thể, tuy nhiên về tổng thể có ba cách ước tính tỷ lệ chiết khấu như sau:

  • Dùng tỷ suất sinh lời trung bình của ngành nghề làm tỷ suát chiết khấu. Việc ước tính tỷ suất chiết khấu theo hướng này cần có bộ phận thống kê đủ mạnh và các số liệu đáng tin cậy.
  • Tỷ suất chiết khấu được ước tính bằng cách tính tổng của tỷ lệ lãi trong điều khiện không rủi ro và phần bù rủi ro. Trong đó tỷ lệ lãi trong điều kiện không rủi ro lại được tính bằng cách cộng tỷ lệ lãi thực với tỷ lệ lạm phát. Phần bù rủi ro sẽ được ước tính trên cơ sở đánh giá các rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản, rủi ro vỡ nợ, rủi ro thuế suất…
  • Tỷ suất chiết khấu cũng còn được xác định theo chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC).

Thẩm định giá doanh nghiệp công thức VACC

Trong đó:

WACC: chi phí sử dụng vốn bình quân

fi: tỷ trọng vốn loại i so với tổng vốn đầu tư

ri: chi phí sử dụng vốn loại i

n: tổng số các loại vốn được sử dụng

Nếu có tác động của thuế thu nhập thì cần phải đưa vào phân tích và tính toán, lúc này WACC được tính toán như sau:

WACC = re x fe + rd x fd x (1-t)

Trong đó:

re: chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu

rd: chi phí sử dụng vốn vay

fe: tỷ trọng vốn chủ sở hữu trên tổng vốn

fd: tỷ trọng vốn vay trên tổng vốn

t: thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thành Đô

  • Địa chỉ: Tầng 6 toà nhà Seaprodex số 20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
  • Hotline: 0985103666 – 0906020090 | | Email: info@tdvc.com.vn
  • Hệ thống thẩm định giá toàn quốc: XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
  • Hồ sơ năng lực: TẠI ĐÂY
Bạn đang đọc bài viết: “Thẩm định giá doanh nghiệp bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF tại chuyên mục tin thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô, đơn vị thẩm định giá uy tín hàng đầu tại Việt Nam. 

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666  0906 020 090

Website: www.thamdinhgiathanhdo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button