Thẩm định giá tài sản theo phương pháp so sánh giá bán

Phương pháp so sánh giá bán
Thẩm định giá tài sản theo phương pháp so sánh giá bán – Thẩm định giá Thành Đô

(TDVC Thẩm định giá tài sản theo phương pháp so sánh giá bán) – Thẩm định giá theo phương pháp pháp so sánh giá bán là thẩm định giá tài sản dựa trên cơ sở sử dụng các số liệu phản ánh các giao dịch mua bán của tài sản tương tự trên thị trường; là cách ước tính giá trị của tài sản cần thẩm định giá thông qua phân tích, so sánh, điều chỉnh giá của các tài sản tương tự trên thị trường để đi đến mức giá chỉ dẫn của tài sản thẩm định giá.

1. Cơ sở, nguyên tắc ứng dụng của phương pháp so sánh

1.1. Cơ sở phương pháp so sánh giá bán

Giá trị thị trường của tài sản cần thẩm định giá có quan hệ trực tiếp với giá của các tài sản tương tự, đã hoặc đang giao dịch trên thị trường.

1.2. Nguyên tắc ứng dụng

Nguyên tắc thay thế: Một người mua phổ biến, đại diện trên thị trường, hành động lý trí, khôn ngoan sẽ không trả cho tài sản cần thẩm định giá một số tiền lớn hơn mức giá của những tài sản tương tự, có khả năng thay thế, đã và đang giao dịch trên thị trường.

Các tài sản tương tự trên thị trường cạnh tranh nhau thu hút người mua, từ đó hình thành các mức giá chung, phổ biến trên thị trường.

2. Điều kiện thực hiện

 • Phải có các giao dịch phổ biến của những tài sản tương tự trên thị trường.
 • Chất lượng thông tin cao: phù hợp, chính xác, kiểm tra được.
 • Thị trường phải ổn định.

3. Các bước tiến hành

 • Tìm kiếm trên thị trường những tài sản tương tự, có thể so sánh với tài sản thẩm định giá (ít nhất 3 tài sản)
 • Lựa chọn đơn vị so sánh chuẩn phù hợp.
 • Lựa chọn các yếu tố so sánh chủ yếu.
 • Điều chỉnh (tăng/giảm) giá của tài sản so sánh trên cơ sở phân tích sự khác biệt của các yếu tố so sánh giữa các cặp tài sản (lấy tài sản cần thẩm định giá làm chuẩn).
 • Tìm ra các múc giá chỉ dẫn của các tài sản so sánh.
 • Thống nhất các mức giá chỉ dẫn về mức giá kết luận cuối cùng của tài sản cần thẩm định giá.

4. Ứng dụng thực tiễn

 • Áp dụng đối với tất cả những tài sản (động sản, bất động sản, tài sản hữu hình, tài sản tài chính…) đáp ứng các yêu cầu sau:
 • Có tính đồng nhất cao
 • Có giao dịch phổ biến trên thị trường
 • Thị trường ổn định

5. Ưu nhược điểm

– Ưu điểm: Đơn giản, dễ áp dụng, kết quả tìm kiếm được có độ tin cậy cao vì dựa vào các bằng chứng giao dịch trên thị trường.

– Nhược điểm: Bắt buộc phải có thông tin, các dữ liệu mang tính lịch sử, do tính chất đặc biệt về kỹ thuật của tài sản thẩm định nên khó có thẻ tìm được một tài sản đang được mua bán trên thị trường hoàn toàn giống với tài sản thẩm định giá.

Bạn đang đọc bài viết: “Thẩm định giá tài sản theo phương pháp so sánh giá bántại chuyên mục tin Thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô, đơn vị thẩm định giá tài sản hàng đầu tại Việt Nam.

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666   0906 020 090

Website: www.thamdinhgiathanhdo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button