Thông báo 1083/TB-BTC về việc công bố thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019

Thông báo 1083/TB-BTC về việc công bố thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá do Bộ tài chính cấp ngày 28 tháng 12 năm 2018

Download tài liệu: TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button