Xây nhà trên đất nông nghiệp không bị phá dỡ nếu nộp tiền phạt?

Xây nhà trên đất nông nghiệp
Xây nhà trên đất nông nghiệp không bị phá dỡ nếu nộp tiền phạt?

(TDVC Xây nhà trên đất nông nghiệp ) – Khi sử dụng đất thì người dân phải sử dụng đúng mục đích nếu không sẽ bị phạt tiền và cưỡng chế tháo dỡ nhà ở (nếu có). Vậy, có khi nào xây nhà trên đất nông nghiệp không bị phá dỡ nếu nộp tiền phạt?

100% trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp bị phá dỡ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button