Ý nghĩa quản trị rủi ro trong hoạt động thẩm định giá

Ý nghĩa quản trị rủi ro thẩm định giá
Ý nghĩa quản trị rủi ro trong hoạt động thẩm định giá – Thẩm định giá Thành Đô

(TDVC Ý nghĩa quản trị rủi ro trong hoạt động thẩm định giá) – Quản trị rủi ro trong hoạt động thẩm định giá bắt đầu từ chính sự nhận thức rủi ro của các thẩm định viên về giá hành nghề. Thẩm định viên cần thể hiện rõ tính chính trực, khách quan trước các tình huống rủi ro thường xuyên đối mặt.

Hoạt động thẩm định giá là một chuỗi liên hoàn các hoạt động của chủ thể trong quan hệ thẩm định giá; bên cạnh những hoạt động mang tính chất hành chính về điều kiện hành nghề thẩm định giá, báo cáo hoạt động thẩm định giá… thì hoạt động về chuyên môn này xuất phát từ nhu cầu về xác định giá trị tài sản cho mục đích cụ thể. Vì thế, việc quản trị rủi ro trong hoạt động thẩm định giá cũng cần phải xem xét trên cơ sở lô gic về thời gian đối với toàn bộ hoạt động thẩm định giá.

Hoạt động thẩm định giá là quá trình tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá, các tiêu chuẩn thẩm định giá được ban hành hoặc thừa nhận nhằm xác định giá trị hợp lý của tài sản thẩm định giá.

Hoạt động thẩm định giá liên quan trực tiếp đến việc xác định giá trị bằng tiền của tài sản để mua bán, thế chấp vay vốn, bán đấu giá, thi hành án dân sự, góp vốn kinh doanh, mua bán sáp nhập (M&A), cho thuê, thanh lý, bảo hiểm… Kết quả thẩm định giá có ý nghĩa quan trọng để các bên tham gia các giao dịch dân sự, kinh tế, tín dụng quyết định về mức giá tài sản.

Ý nghĩa quản trị rủi ro trong hoạt động thẩm định giá

Quản trị rủi ro trong hoạt động thẩm định giá có ý nghĩa thiết thực, đảm bảo cho việc minh bạch hóa giá trị tài sản trong đời sống kinh tế – xã hội nói chung, đồng thời xây dựng niềm tin của xã hội đối với dịch vụ thẩm định giá tài sản và cũng là thỏa mãn được nhu cầu chính đáng của người sử dụng dịch vụ thẩm định giá trong kinh tế thị trường. Hay nói cách khác, quản trị rủi ro trong hoạt động thẩm định giá như một sự đảm bảo cho sự tin cậy đối với kết quả thẩm định giá, làm cho khách hàng hay bên thứ ba có liên quan sử dụng kết quả thẩm định giá yên tâm hơn.

Quản trị rủi ro trong có nội dung cốt lõi là kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá, vì thế, công tác này có ý nghĩa nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá. Một doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện tốt quy trình rủi ro sẽ hỗ trợ thẩm định viên tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn thảm định giá, làm cho họ trở nên tự tin hơn trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. VÌ thế, quản trị rủi ro trong hoạt động thẩm định giá có ý nghĩa như một hành lang chuẩn để bảo vệ chính xác thẩm định viên hành nghề.

Quản trị rủi ro có ý nghĩa trong công tác phòng ngừa, giảm thiểu sai sót hay các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thẩm định giá. Đối với nội bộ doanh nghiệp thẩm định giá, quản trị rủi ro là công cụ hữu hiệu để lãnh đạo doanh nghiệp kiểm soát hoạt động thẩm định giá đối với thẩm định viên nói riêng, các bộ phận chuyên môn nói chung nhằm duy trì hoạt động thẩm định giá đúng pháp luật, góp phần xây dựng hình ảnh uy tín lâu dài và bền vững cho doanh nghiệp thẩm định giá.

Quy trình quản trị rủi ro là cách tốt nhất để chuẩn bị cho các tình huống bất lợi có thể xảy ra trong quá trình kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Trong tình huống đó luôn phải đối diện với đa dạng rủi ro cả về pháp luật hành chính và pháp luật hình sự thì quản trị rủi ro có ý nghĩa vô cùng quan trọng để bảo vệ doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên. Quản trị rủi ro trong hoạt động thẩm định giá còn có ý nghĩa là những giải pháp, nguồn tài trợ để xử lý khi rủi ro xảy ra trên thực tiễn. Trong hoạt động thẩm định giá nói riêng và hoạt động kinh doanh nói chung, có một số rủi ro không thể được loại bỏ hoàn toàn mà phải chấp nhận sự tồn tại khách quan của nó. Việc quản trị rủi ro trong hoạt động thẩm định giá là một quá trình liên tục trong một thực thể sống có sự thay đổi thường xuyên. Doanh nghiệp thẩm định giá, môi trường kinh doanh, thị trường giao dịch tài sản và các rủi ro của nó liên tục thay đổi, nhưng quá trình quản trị rủi ro cần được xem xét một cách nhất quán, có cập nhật và hoàn thiện.

Theo Tiến sỹ Lê Minh Toán – Bộ tài Chính – Cục quản lý giá

Bạn đang đọc bài viết: “Ý nghĩa quản trị rủi ro trong hoạt động thẩm định giá tại chuyên mục Tin Thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô, đơn vị thẩm định giá uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666  0906 020 090

Website: www.thamdinhgiathanhdo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button