Thông tư quy định thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá.

Thông tư quy định thi thẩm định viên về giá
Thông tư quy định thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá.

(TDVC Thông tư Quy định về thi, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá) – Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 34/2024/TT-BTC quy định thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá ngày 16 tháng 5 năm 2024.

  • Thông tư này quy định về thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Giá.
  • Thẻ thẩm định viên về giá thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này theo quy định tại khoản 1 Điều 44,bao gồm: Thẻ thẩm định viên về giá lĩnh vực thẩm định giá tài sản và Thẻ thẩm định viên về giá lĩnh vực thẩm định giá doanh nghiệp.

Đối tượng áp dụng

  • Người tham dự kỳ thi cấp thẻ thẩm định viên về giá theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Giá.
  • Người đã được cấp thẻ thẩm định viên về giá.
  • Hội đồng thi cấp thẻ thẩm định viên về giá và Tổ giúp việc của Hội đồng thi cấp thẻ thẩm định viên về giá.
  • Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá.

Thông tư 34/2024/TT-BTC quy định thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá: TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết: “Thông tư quy định thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá. tại chuyên Văn bản pháp luật của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô.

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666   0906 020 090

Website: www.thamdinhgiathanhdo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button