Chứng thư thẩm định giá là gì?

Chứng thư thẩm định giá là văn bản do Doanh nghiệp, tổ chức thẩm định giá lập ra để thông báo cho khách hàng,  các bên liên quan về nội dung cơ bản của báo cáo thẩm định giá và chỉ được sử dụng vào mục đích đã ghi trong hợp đồng thẩm định giữa khách hàng và doanh nghiệp thẩm định giá.

Chứng thư thẩm định giá
Chứng thư thẩm định giá Thành Đô

Chứng thư thẩm định giá bao gồm những nội dung cơ bản sau:

 • Tên công ty thẩm định giá (công ty phát hành)
 • Số hợp đồng thẩm định (số hợp đồng theo cách đánh số của doanh nghiệp thẩm định)
 • Số chứng thư (tùy theo cách đánh số của doanh nghiệp thẩm định)
 • Khách hàng yêu cầu (ngân hàng, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân)
 • Địa chỉ liên lạc (địa chỉ của khách hàng yêu cầu)
 • Tài sản thẩm định (bất động sản, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải…)
 • Địa chỉ thẩm định: (địa chỉ nơi tài sản thẩm định tọa lạc)
 • Mục đích thẩm định (vay vốn ngân hàng, xử lý nợ, chứng minh tài sản, xác định giá trần phục vụ mua sắm…)
 • Cơ sở thẩm định (thường là căn cứ vào giá thị trường)
 • Phương pháp thẩm định (phương pháp so sánh, phương pháp chi phí)
 • Căn cứ pháp lý (đính kèm theo báo cáo thẩm định giá)
 • Thời điểm thẩm định giá (ngày, tháng, năm phát hành)
 • Kết quả thẩm định giá (bằng số, bằng chữ)
 • Họ tên, chữ kỹ thẩm định viên và họ tên người đại diện công ty (người có thẻ thẩm định viên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button