Thẩm định giá trị công trình thủy điện

Thẩm định giá công trình thủy điện
Thẩm định giá công trình thủy điện – Thẩm định giá Thành Đô

(TDVC Thẩm định giá công trình Thủy Điện) –Thủy điện là nguồn năng lượng tái tạo, nguồn điện có được từ năng lượng nước. Đa số năng lượng thủy điện có được từ thế năng của nước được tích tại các đập nước làm quay một tuốc bin nước và máy phát điện. Nhà máy Thủy điện hạn chế được giá thành nhiên liệu. Các nhà máy thủy điện không phải chịu cảnh tăng giá của nhiên liệu hóa thạch như dầu mỏ, khí thiên nhiênhay than đá, và không cần phải nhập nhiên liệu. Các nhà máy thủy điện cũng có tuổi thọ lớn hơn các nhà máynhiệt điện, một số nhà máy thủy điện đang hoạt động hiện nay đã được xây dựng từ 50 đến 100 năm trước. Những hồ chứa được xây dựng cùng với các nhà máy thủy điện thường là những địa điểm thư giãn tuyệt vời cho các môn thể thao nước, và trở thành điểm thu hút khách du lịch. Theo bộ Xây dựng, hiện ở Việt Nam có khoảng 260 công trình thủy điện đang được khai thác và 211 công trình đang thi công xây dựng. Một số nhà máy thủy điện đang được xây dựng mở rộng và các nhà máy thủy điện tích năng sẽ được tiến hành đầu tư để phù hợp với cơ cấu nguồn điện trong hệ thống điện quốc gia.

Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ, hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng xã hội ngày càng gia tăng. Các doanh nghiệp không ngừng mở rộng đầu tư và tìm ra các sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu thị trường. Một trong những dự án đầu tư được quan tâm nhất hiện nay là Nhà máy Thủy điện dùng để cung cấp cho lưới điện quốc gia, khu vực lân cận hay mục đích thương mại tư nhân. Hệ thống Nhà máy Thủy điện góp phần không nhỏ vào tổng sản lượng điện hiện nay của đất nước. Đây là điều kiện thuận lợi cơ bản cho sự phát triển ngành điện nói chung và các nhà máy thủy điện nói riêng. Nhà máy thủy điện là lĩnh vực đầu tư lớn, các doanh nghiệp thường phụ thuộc vào vốn vay của ngân hàng. Vì vậy công tác thẩm định giá trị Nhà máy Thủy điện trước khi vay vốn ngân hàng là vô cùng quan trọng và cần thiết là một trong những yếu tố quyết định đến khoản vay của doanh nghiệp.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

1. Mục đích của thẩm định giá Nhà máy thủy điện

 • Mua bán, sáp nhập (M&A), chuyển nhượng, xác định giá trị đầu tư, góp vốn đầu tư
 • Thế chấp vay vốn ngân hàng
 • Báo cáo thuế, báo cáo tài chính, hạch toán sổ sách kế toán
 • Cung cấp thông tin phục vụ cho việc quản lý doanh nghiệp
 • Các mục đích khác được pháp luật công nhận

2. Hồ sơ yêu cầu thẩm định giá Nhà máy Thủy điện

Để thẩm định giá công trình thủy điện chính xác nhất thì hồ sơ cung cấp thẩm định giá phải chi tiết và đầy đủ. Thẩm định viên; công ty thẩm định giá có quyền từ chối yêu cầu thẩm định giá nếu doanh nghiệp không cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết. Hồ sơ yêu cầu thẩm định giá nhà máy Thủy điện bao gồm như sau:

 • Thông tin về chủ sở hữu dự án Nhà máy Thủy điện
 • Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
 • Văn bản cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án công trình Thủy điện
 • Quyết định phê duyệt dự án đầu tư Thủy điện của doanh nghiệp
 • Giấy chứng nhận đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp
 • Giấy phép hoạt động Điện lực do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp
 • Giấy phép khai thác sử dụng mặt nước cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản gắn liền với đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp
 • Hợp đồng thuê đất
 • Hợp đồng kinh tế, hợp đồng xây dựng, hóa đơn chứng từ, tờ khai nhập khẩu, biên bản đền bù và các chứng từ khác liên quan.
 • Chi tiết tổng dự toán công trình Thủy điện – phần xây dựng, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác
 • Chi tiết tổng dự toán công trình Thủy điện – Phần thiết bị
 • Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Thủy điện do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp
 • Quyết định phê duyệt hiệu chỉnh công suất lắp máy dự án đầu tư Nhà máy Thủy điện do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp
 • Biên bản nghiệm thu công tơ Nhà máy Thủy điện
 • Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường dự án Công trình thủy điện
 • Công văn của Phòng Cảnh sát PCCC về việc thẩm duyệt PCCC hồ sơ thiết kế cơ sở Công trình Thủy điện
 • Công văn tham gia ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở các dự án thủy điện
 • Công văn tham gia ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở các dự án
 • Quyết định ban hành Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành
 • Giấy phép xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp
 • Hợp đồng mua bán điện Nhà máy thủy điện

3. Cách tiếp cận, phương pháp thẩm định giá công trình thủy điện

Đối với tài sản thẩm định giá là Nhà máy Thủy điện, có ba cách tiếp cận thẩm định giá thông dụng: Cách tiếp cận từ thị trường: phương pháp so sánh; Cách tiếp cận từ chi phí: phương pháp chi phí thay thế, phương pháp chi phí tái tạo; Cách tiếp cận từ thu nhập: phương pháp dòng tiền chiết khấu. Các yếu tố như kinh nghiệm của thẩm định viên, mục đích thẩm định giá, thời điểm thẩm định giá, các thông tin, số liệu và tài liệu về Nhà máy thủy điện cần thẩm định giá có thể thu thập được, thẩm định viên cần lựa chọn cách tiếp cận thẩm định giá phù hợp. Tuy nhiên các chỉ số kết quả về giá trị của mỗi phương pháp thường là khác nhau trong việc đi đến một kết quả giá trị, do mỗi một phương pháp dựa trên việc sử dụng số lượng và chất lượng của tài liệu trợ giúp không giống nhau. Vì vậy đối với từng Nhà máy thủy điện cụ thể, thẩm định viên cần phải áp dụng các cách tiếp cận thẩm định giá phù hợp đúng theo tiêu chuẩn thẩm định giá và pháp luật quy định.

3.1. Cách tiếp cận từ thu nhập

Là cách thức xác định giá trị của tài sản thông qua việc quy đổi dòng tiền trong tương lai có được từ tài sản về giá trị hiện tại. Thẩm định giá nhà máy thủy điện theo cách tiếp cận từ thu nhập gồm phương pháp chính là: phương pháp dòng tiền chiết khấu.

 • Phương pháp dòng tiền chiết khấu: Là phương pháp thẩm định giá xác định giá trị của tài sản thẩm định giá dựa trên cơ sở quy đổi các dòng tiền trong tương lai dự kiến có được từ tài sản về giá trị hiện tại thông qua việc sử dụng tỷ suất chiết khấu phù hợp.

3.2. Cách tiếp cận từ chi phí

Là cách thức xác định giá trị của tài sản thẩm định giá thông qua chi phí tạo ra một tài sản có chức năng, công dụng giống hệt hoặc tương tự với tài sản thẩm định giá và hao mòn của tài sản thẩm định giá. Thẩm định giá nhà máy thủy điện theo cách tiếp cận từ chi phí bao gồm hai phương pháp là: Phương pháp chi phí tái tạo, phương pháp chi phí thay thế.

 • Phương pháp chi phí tái tạo: Là phương pháp thẩm định giá xác định giá trị của tài sản thẩm định giá dựa trên cơ sở chênh lệch giữa chi phí tái tạo ra tài sản giống hệt với tài sản thẩm định giá theo giá thị trường hiện hành và giá trị hao mòn của tài sản thẩm định giá.
 • Phương pháp chi phí thay thế: Là phương pháp thẩm định giá xác định giá trị của tài sản thẩm định giá dựa trên cơ sở chênh lệch giữa chi phí thay thế để tạo ra một tài sản tương tự tài sản thẩm định giá có cùng chức năng, công dụng theo giá thị trường hiện hành và giá trị hao mòn của tài sản thẩm định giá. Phương pháp chi phí thay thế thuộc cách tiếp cận từ chi phí.

3.3. Cách tiếp cận từ thị trường

Là cách thức xác định giá trị của tài sản thẩm định giá thông qua việc so sánh tài sản thẩm định giá với các tài sản giống hệt hoặc tương tự đã có các thông tin về giá trên thị trường. Thẩm định giá nhà máy thủy điện theo cách tiếp cận từ thị trường bao gồm: phương pháp so sánh.

 • Phương pháp so sánh là phương pháp thẩm định giá, xác định giá trị của tài sản thẩm định giá dựa trên cơ sở phân tích mức giá của các tài sản so sánh để ước tính, xác định giá trị của tài sản thẩm định giá.

Thẩm định giá Nhà máy Thủy điện tương đối phức tạp về mặt kỹ thuật và máy móc thiết bị. Vì vậy để thẩm định giá chính xác giá trị của công trình thủy điện, thẩm định viên phải có bề dày kinh nghiệm, chuyên môn sâu đáp ứng đầy đủ những yêu cầu khắt khe nhất trong lĩnh vực thẩm định giá tài sản. Một số hạng mục Thẩm định viên cần chú ý khi thẩm định giá công trình Thủy điện như sau:

Nguồn thông tin khảo sát: Thẩm định viên khảo sát thực tế hiện trạng tài sản, tham khảo một số thông tin trên internet, phương tiện truyền thông…

Mô tả thông tin về Nhà máy thủy điện thẩm định giá:

 • Thông tin pháp lý tài sản: Vị trí của Nhà máy Thủy điện; thông tin về dự án: tên công trình Thủy điện, quy mô đầu tư, loại nhiên liệu, tổng mức đầu tư, công nghiệp phát điện, thời hạn cấp phép hoạt động điện lực, đặc tính vận hành thiết kế (turbine, điều tốc, máy phát điện, kích từ, máy biến áp chính, thiết bị phân phối, đóng ngắt điện cấp điện)…
 • Đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của dự án: Tổng diện tích lưu vực; Lưu lượng lũ thiết kế; Lưu lượng lũ kiểm tra; Lưu lượng bình quận năm; Mực nước dâng bình thường; Mực nước chết; Mực nước hạ lưu nhà máy nhỏ nhất; Dung tích toàn bộ; Dung tích chết; Dung tích hữu ích; Lưu lượng lớn nhất qua nhà máy; Cột nước tính toán; Công suất lắp máy; Công suất đảm bảo; Số tổ máy; Công suất một tổ máy; Điện lượng trung bình năm
 • Mô tả chi tiết các hạng mục chính của dự án gồm: Hồ chứa, tuyến đập, cửa lấy nước, hầm dẫn nước, tháp điều áp, nhà máy thủy điện, kênh xả, trạm biến áp phân phối…

Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô, đơn vị thẩm định giá tài sản uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Trải qua một quá trình dài phát triển, công ty đã khẳng định được vị thế dẫn đầu trong hoạt động thẩm định giá, tạo dựng được uy tín; thương hiệu vững vàng đối với khách hàng và được các cơ quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức đánh giá cao trong lĩnh vực thẩm định giá tại Việt Nam. Với trình độ chuyên môn cao và bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá Nhà máy thủy điện. Thẩm định giá Thành Đô đã thực hiện nhiều hợp đồng thẩm định giá công trình thủy điện trong nước có quy mô lớn và tính chất phức tạp với trình độ chuyên sâu cao trong hoạt động thẩm định giá phục vụ nhiều mục đích cho các bên liên quan như: Vay vốn ngân hàng, mua bán, sáp nhập (M&A), chuyển nhượng, xác định giá trị đầu tư, góp vốn đầu tư

Với hệ thống thẩm định giá rộng khắp cả nước: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Cần Thơ, Lâm Đồng và các tỉnh lân cận, chúng tôi chắc chắn sẽ đáp ứng đầy đủ và kịp thời yêu cầu thẩm định giá của quý khách hàng trên toàn quốc. Năm 2019, Công ty vinh dự được chứng nhận “Thương hiệu – nhãn hiệu độc quyền uy tín 2019” và tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015 cho hệ thống quản lý chất lượng trong dịch vụ thẩm định giá góp phần quan trọng giúp khách hàng có những quyết định chính xác trong việc kinh doanh và mua bán minh bạch trên thị trường.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thành Đô

 • Địa chỉ: Tầng 5 toà nhà Viễn Đông, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.
 • Hotline: 0985103666 – 0906020090 | | Email: info@tdvc.com.vn
 • Hệ thống thẩm định giá toàn quốc: XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
 • Hồ sơ năng lực: TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết: “Thẩm định giá trị nhà máy thủy điện tại chuyên mục tin thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô, đơn vị thẩm định giá uy tín hàng đầu tại Việt Nam. 

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666  0906 020 090

Website: www.thamdinhgiathanhdo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button