Thẩm định giá máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất và các phương pháp thẩm định giá

(TDVC) Thẩm định giá máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất luôn đòi hỏi thẩm định viên, chuyên viên thẩm định giá có kiến thức về nhiều loại máy trong nước cũng như trên thế giới đang sử dụng, và đặc biệt là kinh nghiệm chuyên sâu hiểu biết trong lĩnh vực máy móc thiết bị.

Thẩm định giá máy thiết bị, dây chuyền sản xuất

Hiện nay Việt Nam đang nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng tại các khu kinh tế và khu công nghiệp trọng điểm, qua đó nâng cao khả năng thu hút các Doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài  đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất tại đây để phát triển sản xuất. Vì vậy nhu cầu vay vốn từ các tổ chức tín dụng là rất quan trọng và cần thiết đối với Doanh nghiệp nó sẽ giúp Doanh nghiệp có nền tảng tài chính mạnh yên tâm để sản xuất. Một trong những tài sản thông thường các Doanh nghiệp dùng thế chấp vay vốn là máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất. Vậy làm thế nào để xác định được giá trị máy thiết bị, dây chuyền sản xuất một cách minh bạch, chính xác và thuyết phục nhất để giúp cho Doanh nghiệp vay được số vốn mong muốn, tổ chức tín dụng tránh được rủi ro thì khâu thẩm định giá tài sản là rất quan trọng.

Thẩm định giá Thành Đô CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật máy bao gồm:
Để thẩm định giá tài sản là máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất một cách chính xác thì cần chú ý đến những đặc điểm sau:

 • Công xuất máy móc, thiết bị
 • Model
 • Đặc điểm dây chuyền công nghệ
 • Nguyên lý hoạt động của máy móc thiết bị
 • Chi tiết kỹ thuật chất lượng vậy tư hàng hóa
 • Năm sản xuất, tên quốc gia sản xuất, nhãn hiệu, tên nhà máy
 • Các kỹ thuật cơ bản như: Số Seri, số tàu, số đăng kí, số đăng kiểm và các kỹ thuật khác
 • Năm đưa vào sử dụng của máy thiết bị
 • Tỷ lệ hao mòn (hữu hình, vô hình) tại thời điểm thẩm định

Đặc điểm pháp lý của máy thiết bị trong nước

 • Hợp đồng kinh tế mua bán máy thiết bị
 • Hóa đơn mua bán
 • Biên bản thanh lý hợp đồng
 • Biên bản bàn giao, nghiệm thu
 • Bản vẽ kỹ thuật
 • Catalog thể hiện tính năng kỹ thuật, công suất, thiết kế …

Đặc điểm pháp lý của máy thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài

 • Tờ khai hải quan
 • Invoice
 • Packing list
 • Hợp đồng thương mại
 • Giấy chứng nhận xuất xứ
 • Giấy giám định chất lượng
 • Catalog thể hiện tính năng kỹ thuật, công suất, thiết kế …

Thẩm định giá máy thiết bị, dây chuyền sản xuất

Ngoài ra thì việc lựa chọn được phương pháp phù hợp để thẩm định giá cũng là yếu tố quyết định đến giá trị của máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất. Một số phương pháp thẩm định áp dụng để thẩm định máy thiết bị, dây chuyền sản xuất như sau:

Phương pháp so sánh:

Phương pháp so sánh là phương pháp thẩm định giá, xác định giá trị của máy, thiết bị, dây chuyền sản xuất thẩm định giá dựa trên cơ sở phân tích mức giá của máy, thiết bị so sánh để ước tính, xác định giá trị của máy, thiết bị và dây chuyền sản xuất thẩm định giá.

Máy thiết bị, dây chuyền sản xuất so sánh giống hệt hoặc tương tự với máy thiết bị, dây chuyền sản xuất thẩm định giá đã giao dịch thành công hoặc đang được chào bán trên thị trường vào thời điểm định giá hoặc gần thời điểm thẩm định giá.

Đối với phương pháp này thường được áp dụng để thẩm định giá các máy, thiết bị, dây chuyền sản xuất thẩm định giá có giao dịch phổ biến được tiến hành trên thị trường. Thẩm định viên cần chú trọng nghiên cứu thị trường để có thông tin về giá giao dịch, giá niêm yết hoặc giá chào bán và các yếu tố so sánh của những máy, thiết bị, dây chuyền sản xuất tương tự với máy, thiết bị cần thẩm định giá về giao dịch, mua bán trên thị trường thu thập thông tin số liệu về các yếu tố so sánh từ các máy thiết bị cùng loại hoặc tương tự có thể so sánh được với máy thiết bị cần thẩm định giá.

Phương pháp chi phí:

Phương pháp chi phí trong thẩm định giá gồm có hai phương pháp là: Phương pháp chi phí tái tạo và phương pháp chi phí thay thế

Phương pháp chi phí tái tạo: là phương pháp thẩm định giá xác định giá trị của máy, thiết bị, dây chuyền sản xuất thẩm định giá dựa trên cơ sở chênh lệch giữa chi phí tái tạo ra máy, thiết bị giống hệt với máy, thiết bị, dây chuyền sản xuất thẩm định giá theo giá thị trường hiện hành và giá trị hao mòn máy, thiết bị thẩm định giá:

Công thức:

Giá trị ước tính của máy thiết bị, dây chuyền sản xuất=Chi phí tái tạo (đã bao gồm lợi nhuận của nhà sản xuất/nhà đầu tưTổng giá trị hao mòn

Phương pháp chi phí thay thế: là phương pháp thẩm định giá xác định giá trị của máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất thẩm định giá dựa trên cơ sở chênh lệch giữa chi phí thay thế để tạo ra một máy, thiết bị, dây chuyền sản xuất tương tự máy, thiết bị, dây chuyền sản xuất thẩm định giá có cùng chức năng, đặc điểm kỹ thuật, công dụng theo giá thị  trường hiện hành và giá trị hao mòn của máy móc, thiết bị thẩm định giá.

Công thức:

Giá trị ước tính của máy thiết bị, dây chuyền sản xuất=Chi phí tái tạo thay thế (đã bao gồm lợi nhuận của nhà sản xuất/nhà đầu tưTổng giá trị hao mòn (không bao gồm phần giá trị hao mòn chức năng của máy móc thiết bị thẩm định giá đã được phản ánh trong chi phí tạo ra máy móc thiết bị thay thế

Phương pháp chi phí thường được áp dụng trong trường hợp:

Không có đủ thông tin trên thị trường đẻ áp dụng phương pháp so sánh và phương pháp thu nhập. Tùy vào mục đích thẩm định giá, đặc điểm  của máy móc thiết bị, dây chuyền sản sản xuất và mức độ sẵn có của số liệu, thẩm định viên, chuyên viên lựa chọn phương pháp chi phí thay thế hoặc phương pháp chi phí tái tạo (trong phương pháp chi phí) để tiến hành thẩm định giá

Phương pháp thu nhập (phương pháp dòng tiền chiết khấu/phương pháp vốn hóa trực tiếp)

Là cách xác định giá trị của máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất bị thông qua việc quy đổi dòng tiền trong tương lai có được từ máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất về giá trị hiện tại (giá trị tại thời điểm thẩm định giá)

Phương pháp thu nhập dựa trên nguyên tắc máy, thiết bị có giá trị vì nó tạo ra thu nhập cho người sở hữu.

Phương pháp thu nhập có thể được sử dụng để xác định giá trị máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất thẩm định giá theo cơ sở giá trị thị trường hoặc phi thị trường.

Phương pháp thu nhập gồm hai phương pháp chính: Phương pháp vốn hóa trực tiếp và phương pháp dòng tiền chiết khấu. Đối với tài sản là máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất do tuổi đời luôn là hữu hạn và thu nhập từ máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất khó có thể ổn định vì nó phụ thuộc vào loại sản phẩm, thị trường loại sản phẩm do máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất tạo ra và chu ký sống của sản phẩm đó nên phương pháp thẩm định phù hợp nhất là phương pháp dòng tiền chiết khấu.

Phương pháp dòng tiền chiết khấu: là phương pháp thẩm định giá xác định giá trị của máy, thiết bị thẩm định giá dựa trên cơ sở quy đỏi các dòng tiền trong tương lai dự kiến có được từ máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất về giá trị thực tại thông qua việc sử dụng tỷ suất chiết khấu phù hợp. Phương pháp dòng tiền chiết khấu chỉ áp dụng thẩm định giá máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất khi đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Việc sử dụng máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất mang lại lợi ích kinh tế cho chủ sở hữu
 • Thời hạn máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất đủ dài để mang lại hiệu quả kinh tế cho người khai thác sử dụng
 • Tính được tỷ suất chiết khấu phù hợp

Thẩm định giá máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất

Trên thực tế tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung thì phương pháp so sánh, phương pháp chi phí thay thế thường được các thẩm định viên, Doanh nghiệp thẩm định giá thường xuyên sử dụng để thẩm định giá máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất vì nó mang lại giá trị chính xác cao và mang tính thuyết phục nhất.

Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô, doanh nghiệp Thẩm định giá uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Thẩm định giá Thành Đô áp dụng Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015 cho hệ thống quản lý chất lượng góp phần quan trọng giúp khách hàng có những quyết định chính xác trong việc kinh doanh, gọi vốn đầu tư và mua bán minh bạch trên thị trường.

Bạn đang đọc bài viết: “Thẩm định giá máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất và các phương pháp thẩm định giá tại chuyên mục tin thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô.

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666  0906 020 090

Website: www.thamdinhgiathanhdo.com

 

One thought on “Thẩm định giá máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất và các phương pháp thẩm định giá

 1. Pingback: Thẩm định giá xe ô tô cũ đã qua sử dụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button