Mục đích thẩm định giá bất động sản

Mục đích thẩm định giá bất động sản
Mục đích thẩm định giá bất động sản – Thẩm định giá Thành Đô

(TDVC Mục đích thẩm định giá bất động sản) – Mục đích của việc thẩm định giá là đưa ra kết luận giá trị cuối cùng, và sẽ không thay đổi khi cung cấp cho việc sử dụng kết quả thẩm định giá. Báo cáo thẩm định giá có thể phù hợp với việc dự kiến sử dụng giá trị, tuy nhiên giá trị này sẽ không có bất cứ thay đổi nào.

Thẩm định giá bất động sản là cung cấp cơ sở cho việc ra quyết định liên quan đến bất động sản, dự kiến sử dụng kết quả thẩm định giá bất động sản tùy thuộc vào quyết định của khách hàng. Thẩm định viên nên xem xét những yêu cầu của khách hầng và thống nhất được ý kiến giữa khách hàng và thẩm định viên phù hợp với những tiêu chuẩn nghề nghiệp thẩm định giá.

Vì vậy mục đích thẩm định giá bất động sản có vai trò quan trọng để các thẩm định viên đưa ra các phương pháp thẩm định giá phù hợp đối với từng loại bất động sản. Mục đích thẩm định giá là lý do bắt đầu và xác định phạm vi của công việc thẩm định giá. Điều này được khách hàng đưa ra và họ cũng cần câu trả lời các câu hỏi cụ thể liên quan đến tài sản. Dưới đây là một số các mục đích thẩm định giá bất động sản thường gặp:

Mục đích thẩm định giá bất động sản

Chuyển quyền sở hữu

 • Giúp người bán tương lai đưa ra giá cả
 • Giúp người mua tương lai xác định giá bán được chấp nhận
 • Hình thành cơ sở để tài sản thực hiện chuyển nhượng
 • Xác định các điều khoản về giá bán cho một giao dịch dự kiến

Tài chính và tín dụng

 • Ước tính giá trị để đảm bảo việc thế cháp cho vay dự kiến
 • Cung cấp cho nhà đầu tư cơ sở vững chắc để đưa ra quyết định mua hay không mua bất động sản thế chấp, các khế ước vay, hay các loại bảo hiểm khác
 • Hình thành cơ sở để đưa ra quyết định bảo hiểm hay cam kết tài trợ cho một khoản vay dựa trên tài sản.

Các vấn đề kiện tụng

Quá trình thu hồi/ sung công tài sản sau khi có những đền bù thỏa đáng

 • Ước tính giá trị thị trường của toàn bộ tài sản, trước khi thu hồi tài sản
 • Ước tính giá trị thị trường của việc duy trì tài sản sau khi thu hồi
 • Ước tính những tổn thất trong quá trình thu hồi

Phân chia tài sản

 • Ước tính giá trị thị trường của tài sản trong hợp đồng tranh chấp
 • Ước tính giá trị thị trường của bất động sản như là một phần của danh mục đầu tư.
 • Ước tính giá trị thị trường của các lợi ích cổ đông.

Tranh chấp về môi trường

 • Ước tính những tổn thất gây ra bởi việc vi phạm luật môi trường
 • Ước tính những tổn thất gây ra bởi các vấn đề về môi trường

Các vấn đề về thuế

 • Ước tính giá trị tài sản cho mục đích thu thuế
 • Phân loại tài sản thành loại hao mòn như tòa nhà và loại không hao mòn như đất đai, và ước tính mức hao mòn phù hợp.
 • Ước tính giá trị bất động sản là một phần của tài sản thừa kế, trình bày cơ sở để tính toán nguồn lợi tương lai thu được từ tài sản thừa kế, tiến hành tính thuế thừa kế.
 • Xác định những khoản thuế quà biếu và thuế thừa kế.

Tư vấn đầu tư, thực hiện quyết định và các giải thích

 • Lập lịch cho thuê và các điều khoản hợp đồng cho thuê
 • Xác định tính khả thi của công trình xây dựng hay chương trình cải tạo.
 • Giúp đỡ các tập đoàn hay bên thứ ba mua nhà để di dời người lao động.
 • Phục vụ những yêu cầu của công ty bảo hiểm, và người được bảo hiểm
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho sự liên kết các tập đoàn, bảo hiểm chứng khoán hay xem xét giá trị sổ sách.
 • Ước tính giá trị thanh khoản cho việc mua bán bắt buộc hay vụ đấu giá.
 • Đưa ra lời khuyên cho khách hàng trong việc xem xét những vấn đề trong tư như mục tiêu, sự thay thế, nguồn lực và những cản trở và thời gian để thực hiện các hoạt động này.
 • Tư vấn việc phân chia các lĩnh vực, và người lập kế hoạch về khả năng ảnh hưởng của các hoạt động dự định.
 • Giúp cho việc phân xử các vấn đề liên quan đến giá trị.
 • Phân tích xu hướng cung cầu của thị trường
 • Xác định chắc chắn về tình hình thị trường bất động sản.
 • Đánh giá tài sản cố định và hỗ trợ trong việc phân bổ giá trị tài sản

Bạn đang đọc bài viết: “Mục đích thẩm định giá bất động sản tại chuyên mục Tin Công ty của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô, đơn vị thẩm định giá uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666  0906 020 090

Website: www.thamdinhgiathanhdo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button