Quyết định 2908/QĐ-BTNMT 2019 công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018

Download tài liệu: Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button