Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Hà Nội.

Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Download Quyết định: TẠI ĐÂY

One thought on “Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Hà Nội.

  1. Pingback: Điều kiện tách thửa tại thành phố Hà Nội - Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button