Thẩm định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Thẩm định giá tài sản trong tố tụng hình sự
Thẩm định giá tài sản trong tố tụng hình sự – Thẩm định giá Thành Đô

(TDVC Thẩm định giá tài sản trong tố tụng hình sự) – Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá (theo Điều 4 Luật Giá). Định giá tài sản trong tố tụng hình sự phải dựa trên giá thị trường của tài sản; giá do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và giá do doanh nghiệp thẩm định giá cung cấp. Đối với thẩm định giá tài sản trong tố tụng hình sự, chính phủ vừa ban hành Nghị định số 97/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Nghị định số 97/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung về chi phí định giá tài sản; lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá…

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Theo đó Sửa đổi, bổ sung điểm a và b khoản 1 Điều 10 như sau:

“1. Hội đồng định giá có quyền:

a) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho việc định giá;

b) Thuê doanh nghiệp thẩm định giá để thực hiện thẩm định giá tài sản; thuê tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm tư vấn về giám định tình trạng kinh tế – kỹ thuật và các nội dung khác phục vụ việc định giá tài sản. Việc thuê doanh nghiệp thẩm định giá và các tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm tư vấn được tiến hành trong các trường hợp cần thiết do Hội đồng định giá tài sản quyết định.

Trường hợp thực hiện định giá tài sản phục vụ các vụ án cần thực hiện gấp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, các gói thầu thẩm định giá tài sản, gói thầu thuê tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm tư vấn về giám định tình trạng kinh tế – kỹ thuật và các nội dung khác phục vụ việc định giá tài sản được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Luật Đấu thầu và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

Về chi phí định giá tài sản, Nghị định bổ sung thêm các quy định về bố trí, bổ sung, sử dụng nguồn kinh phí quản lý hành chính để kịp thời hỗ trợ chi cho một số hoạt động mang tính chất thường xuyên của Hội đồng định giá gồm công tác phí, họp chuyên môn, khảo sát, thủ thập thông tin, mua sắm văn phòng phẩm, báo cáo thuyết minh, giải trình về chuyên môn phục vụ công tác định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản.

Về đấu thầu lựa chọn đơn vị thẩm định giá, quy định bổ sung thêm trường hợp thực hiện định giá tài sản gấp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thì gói thầu về thẩm định giá, gói thầu thuê tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm tư vấn về giám định tình trạng kinh tế kỹ thuật được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu đặc biệt theo quy định tịa Luật Đầu thầu và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 97/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2020 sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng giúp khắc phục những bất cập còn tồn tại của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP, đồng thời góp phần thực thi hiệu quả, minh bạch, kịp thời trong công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở các cấp.

Thẩm định giá Thành Đô sưu tầm và biên tập

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô

  • Tầng 6, tòa nhà Seaprodex, số 20 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
  • Hotline 24/7: 0985 103 666 – 0906 020 090 | Email: info@tdvc.com.vn
  • Hệ thống thẩm định giá toàn quốc: XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
  • Hồ sơ năng lực: TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết: “Thẩm định giá tài sản trong tố tụng hình sự sửa đổi theo nghị định số 97/2019/NĐ-CP tại chuyên mục tin thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô.

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666   0906 020 090

Website: www.thamdinhgiathanhdo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button