Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội khóa XIII về đất đai

Download tài liệu: Tại đây

5 thoughts on “Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội khóa XIII về đất đai

  1. Pingback: Cách xử lý khi diện tích thực tế khác so với Sổ đỏ - Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô

  2. Pingback: Rủi ro mua đất không chính chủ - Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô

  3. Pingback: 5 trường hợp phải sang tên Sổ đỏ - Thẩm định giá Thành Đô

  4. Pingback: Điều kiện để đất thuộc diện quy hoạch được phép mua bán

  5. Pingback: Trường hợp đất không sử dụng sẽ bị thu hồi - Thẩm định giá Thành Đô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button