Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 7/3/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản, trình tự, thủ tục trình tự định giá tài sản trong tố tụng

Download tài liệu: Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button