Quy trình thẩm định giá trị doanh nghiệp trong thẩm định giá

(TDVC Quy trình thẩm định giá doanh nghiệp) – Quy trình Thẩm định giá trị Doanh nghiệp trong thẩm định giá là yếu tố cần thiết giúp các đơn vị thẩm định giá xác định được các bước cần thẩm định để đưa ra kết quả chính xác giá trị của doanh nghiệp đó.

Theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 khóa XI, kỳ họp thứ 8 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005: “Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh”.

Theo Tiêu chuẩn Thẩm định giá Quốc tế 2005: “Doanh nghiệp là một tổ chức thương mại, công nghiệp, dịch vụ hay đầu tư đang theo đuổi một hoạt động kinh tế”.

Để thẩm định giá trị doanh nghiệp chính xác  có độ tin cậy cao thì Quy trình thẩm định giá doanh nghiệp rất quan trọng và cần phải tuân theo đầy đủ các bước như sau:

Thẩm định giá trị doanh nghiệp

Bước 1: Xác định tổng quát về doanh nghiệp và cơ sở giá trị của thẩm định giá trị doanh nghiệp

 • Thiết lập mục đích thẩm định giá
 • Nhận dạng sơ bộ doanh nghiệp cần thẩm định giá: pháp lý, loại hình, quy mô, địa điểm, các cơ sở, chi nhánh, tài sản, sản phẩm, thương hiệu, thị trường
 • Xác định cơ sở giá trị của thẩm định giá
 • Xác định tài liệu cần thiết cho việc thẩm định giá.
 • Xác định thời điểm và thời hạn có hiệu lực cùa kết quà thẩm định giá
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bước 2: Lập kế hoạch thẩm định giá trị doanh nghiệp.

Việc lập kế hoạch thẩm định giá nhằm xác định rõ những bước công việc phải làm và thời gian thực hiện từng bước công việc cũng như toàn bộ thời gian cho việc thẩm định giá.

Nội dung kế hoạch phải thể hiện những công việc cơ bản sau:

 • Xác định các yểu tố cung cầu thích hợp với chức năng, các đặc tính và các quyền gắn liền với doanh nghiệp được mua bán và đặc điểm thị trường
 • Xác định các tài liệu cần thu thập về thị trường, về doanh nghiệp, tài liệu so sánh
 • Xác định và phát triển các nguồn tài liệu, đảm bảo nguồn tài liệu đáng tin cậy và phải được kiểm chứng
 • Xây dựng tiến độ nghiên cứu, xác định trình tự thu thập và phân tích dừ liệu, thời hạn cho phép của trình tự phải thực hiện
 • Lập đề cương báo cáo kết quà thẩm định giá.

Bước 3 – Khảo sát và thu thập tài liệu về doanh nghiệp cần thấm đinh giá

Khảo sát tình trạng thực tế tại doanh nghiệp cần thẩm định giá:

 • Kiểm kê tài sản: Bất động sản, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải…
 • Khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.

Khảo sát thực tế tại doanh nghiệp cần thẩm định giá: kiểm kê tài sản, khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp

Thu thập thông tin trước hết là các thông tin, tài liệu từ nội bộ doanh nghiệp: tư liệu về tình hình sản xuất kinh doanh, các báo cáo tài chính (kế toán – kiểm toán), mạng lưới hoạt động của đơn vị sản xuất và đại lý, ban quản trị doanh nghiệp (đặc điểm của đội ngũ quản lý điều hành), cán bộ nhân viên, công nhân, cộng tác viên…

Ngoài ra còn chú ý thu thập thông tin bên ngoài doanh nghiệp đặc biệt là thị trường sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, môi trường kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, các đối thủ cạnh tranh, chủ trương của Nhà nước

Khảo sát thông tin các doanh nghiệp có cùng ngành nghề sản xuất, dịch vụ tương tự trên thị trường…Kiểm tra về độ tin cậy của tẩt cả nguồn dữ liệu thu thập được làm căn cứ so sánh đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp đang thẩm định giá.

Bước 4 – Phân tích các thông tin thu thập

Trước cơ sở những thông tin đã thu thập về doanh nghiệp các yếu tố bên trong nội bộ, bên ngoài của doanh nghiệp, thấm định viên cần đánh giá và rút ra được các điểm mạnh, điểm yếu cũng như những cơ hội và thách thức của doanh nghiệp cần thẩm định giá trên các phương diện

 • Sản xuất kinh doanh, dịch vụ
 • Cơ sở hạ tầng
 • Thiết bị công nghệ
 • Bộ máy quản trị và năng lực quản lý
 • Tài chính công ty: Vốn nợ, sổ sách kế toán
 • Chi tiêu tài chính
 • Thị trường kinh doanh
 • Môi trường kinh doanh
 • Và một số yếu tố liên quan đến doanh nghiệp khác

Thẩm định viên cần phân tích chi tiết về từng nhóm, loại tài sản của doanh nghiệp thẩm định giá, cũng như của các doanh nghiệp tương tự và kể cà những thông tin ngoài thị trường về các loại tài sản đó.

Bước 5: Xác định phương pháp thẩm định giá

Phân tích số liệu, tư liệu đế lựa chọn phương pháp thẩm định giá thích hợp, xem xét có thể kết hợp các phương pháp thấm định giá với nhau để ước tính giá trị doanh nghiệp, thẩm định viên có thể tham khảo các nhà chuyên môn hay thẩm định viên khác khi thẩm định giá trị doanh nghiệp. Tuy nhiên thẩm định viên phải kiểm tra được giá trị tin cậy chính xác của các kết quả tham khảo.

Bước 6: Phần chuẩn bị báo cáo và lập báo cáo thẩm định giá.

Phần chuẩn bị báo cáo và lập báo cáo, chứng thư thẩm định giá Doanh nghiệp tương tự như các tài sản khác. Báo cáo kết quả thẩm định giá Doanh nghiệp phải nêu rõ:

1/ Mục đích thẩm định giá

2/ Đối tượng thẩm định giá: mô tả chính xác thẩm định giá là toàn bộ doanh nghiệp, lợi ích doanh nghiệp hay một phần lợi ích doanh nghiệp, lợi ích đó thuộc về toàn bộ doanh nghiệp hay nằm trong tài sản cá biệt do doanh nghiệp sở hữu. Mô tả doanh nghiệp thẩm định giá, bao gồm những nội dung sau:

 • Loại hình tổ chức doanh nghiệp
 • Lịch sử doanh nghiệp
 • Triển vọng đổi với nền kinh tế và của ngành
 • Sản phẩm, dịch vụ, thị trường và khách hàng
 • Sự nhạy cảm đối với các ycu tố thời vụ hay chu kỳ
 • Sự cạnh tranh
 • Nhà cung cấp
 • Tài sản gồm tài sản hữu hình và vô hình

Đối với nhân lực

 • Quản lý
 • Sở hữu
 • Triển vọng đối với doanh nghiệp
 • Những giao dịch quá khứ của các lợi ích sở hữu tưoxig tự trong doanh nghiệp.

3/ Cơ sở giá trị của thẩm định giá: định nghĩa giá trị phải được nêu và xác định

4/ Phương pháp thẩm định giá gồm:

a, Phương pháp phân tích tài sản:

 • Phương pháp tài sản thuần
 • Phương pháp định lượng lợi thế thương mại – Goodwill

b, Phương pháp chiết khấu dòng tiền

 • Phương pháp chiết khấu dòng lợi nhuận thuần
 • Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức
 • Phương pháp chiết khấu dòng tiền thuần vốn chủ (FCFE – Free cash to Equity)
 • Phương pháp chiết khấu dòng tiền chung (FCFE – Free cash to Firm)

c, Phương pháp so sánh

 • Phương pháp thẩm định giá dựa vào tỷ số P/E
 • Phương pháp thẩm định giá dựa vào tỷ số P/B
 • Phương pháp thẩm định giá dựa vào tỷ số P/S

Trong quá trình vận dụng, mỗi một phương pháp định giá có những thuận lợi cũng như hạn chế nhất định.

5/ Những giả thiết và những điều kiện hạn chế khi thẩm định giá;

6/ Phân tích tài chính:

 • Tóm lược bảng tổng kết tài sản và bản báo cáo thu nhập trong một giai đoạn nhất định phù hợp với mục đích thẩm định giá và đặc điểm của doanh nghiệp.
 • Nhũng điều chinh đối với các dữ liệu tài chính gốc (nếu có).
 • Những giả thiết cơ bản để hình thành bảng cân đối tài sàn và báo cáo thu nhập.
 • Tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp qua thời gian và so sánh với câc doanh nghiệp tương tự.

7/ Kết quả thẩm định giá

8/ Phạm vi và thời hạn thẩm định giá

9/ Chữ ký, xác nhận của thẩm định viên và đại diện công ty (thẩm định viên) người chịu trách nhiệm đối với nội dung trong báo cáo.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thành Đô

 • Địa chỉ: Tầng 6 toà nhà Seaprodex số 20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
 • Hotline: 0985103666 – 0906020090 | | Email: info@tdvc.com.vn
 • Hệ thống thẩm định giá toàn quốc: XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
 • Hồ sơ năng lực: TẠI ĐÂY
 Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô , đơn vị thẩm định giá trị doanh nghiệp uy tín hàng đầu Việt Nam. Thành Đô sẽ cung cấp cho khách hàng những thông tin, đánh giá, phân tích về giá trị của doanh nghiệp với độ chính xác, tin cậy cao theo từng mục đích thẩm định. Thẩm định giá Thành Đô áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong hệ thống quản lý chất lượng góp phần quan trọng giúp khách hàng có những quyết định chính xác trong việc kinh doanh và mua bán minh bạch trên thị trường trong thời kỳ hội nhập kinh tế Quốc tế ngày càng mạnh mẽ ngày nay.

Bạn đang đọc bài viết: “Quy trình Thẩm định giá trị doanh nghiệp trong thẩm định giá” tại chuyên mục tin thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666  0906 020 090

Websitewww.thamdinhgiathanhdo.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button