Đất thuê trả tiền một lần là gì? Phương pháp thẩm định giá đất thuê trả tiền một lần

phương pháp thẩm định giá đất thuê trả tiền một lần
Đất thuê trả tiền một lần là gì? Phương pháp thẩm định giá đất thuê trả tiền một lần – Thẩm định giá Thành Đô

(TDVC phương pháp thẩm định giá đất thuê trả tiền một lần) – Đất đai là tài nguyên quý giá của đất nước, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Những vấn đề liên quan đến đất đai ngày càng đa dạng, tương đối phức tạp và được nhiều người quan tâm, trong đó có việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất dưới hình thức cho thuê đất, có thể là thu tiền thuê đất hằng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Vì vậy thẩm định giá đất thuê trả tiền một lần hoặc thẩm định giá đất thuê trả tiền hàng năm có vai trò vô cùng quan trọng giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phục vụ nhiều mục đích liên quan như vay vốn ngân hàng, cho thuê, mua bán…

1. Đất thuê trả tiền một là gì?

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Luật Đất đai 2013, Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước cho thuê đất) là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.

Hiện nay, pháp luật quy định 2 trường hợp lớn khi Nhà nước cho thuê đất, bao gồm:

  • Thuê đất trả tiền một lần;
  • Thuê đất trả tiền hàng năm

Quyền sử dụng đất phát sinh trên cơ sở Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng đất dưới hình thức cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Thuê đất trả tiền thuê đất một lần là một trong những hình thức mà Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất và từ đây làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

2. Đất thuê trả tiền một lần có được thế chấp vay vốn không?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 174 Luật đất đai năm 2013:

“Điều 174. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê

2. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê ngoài quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có các quyền sau đây:

a) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất;

b) Cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

c) Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước; tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng; tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

d) Thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;

đ) Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.”
Doanh nghiệp, cá nhân thuê đất trả tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê có quyền thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Vì vậy doanh nghiệp và cá nhân thuê đất trả tiền một lần với thời hạn sử dụng 50 năm thì có quyền thế chấp quyền sử dụng đất thuê đó.

3. Cách tính đất thuê trả tiền một lần

Cách tính tiền thuê đất trả tiền 1 lần đối cho cả thời gian thuê đất không có mặt nước

Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 12 Nghị định 46/2014/NĐ-CP, tiền thuê đất thu 1 lần cho cả thời gian thuê đối với đất không có mặt nước như sau:

Tiền thuê đất = diện tích phải nộp tiền thuê đất x đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê.

Đơn giá thuê đất ở trường hợp không thông qua đấu thầu, và đấu thầu sẽ sẽ khác nhau. Cụ thể, khi không qua đấu thầu, đơn giá thuê đất thu 1 lần cho cả thời gian thuê là giá đất được xác định theo thời hạn sử dụng đất tương ứng với thời gian thuê đất.

Còn khi thông qua đấu giá thì đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá của thời hạn thuê đất.

Cách tính tiền thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê đất có mặt nước

Còn khi thuê đất có mặt nước, nếu thuê đất trả tiền 1 lần, thì giá thuê đất sẽ được áp dụng theo công thức: tiền thuê đất = diện tích đất có mặt nước phải nộp tiền thuê x đơn giá thuê đất có mặt nước thu 1 lần cho cả thời gian thuê (theo Điểm b Khoản 2 Điều 12 Nghị định 46/2014/NĐ-CP).

4. Phương pháp thẩm định giá đất thuê trả tiền một lần

Tùy vào mục đích thẩm định giá, hồ sơ pháp lý thu thập được, thông tin thu thập thời điểm thẩm định viên đưa ra phương pháp thẩm định giá phù hợp. Hiên nay các thẩm định viên thường sử dụng phương pháp so sánh theo cách tiếp cận từ thị trường để thẩm định giá đất thuê trả tiền một lần.

Theo Thông tư 126/2015/TT-BTC Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08 do Bộ tài chính ban hành ngày 20 tháng 8 năm 2015. Cách tiếp cận từ thị trường là cách thức xác định giá trị của tài sản thẩm định giá thông qua việc so sánh tài sản thẩm định giá với các tài sản giống hệt hoặc tương tự đã có các thông tin về giá trên thị trường.

Phương pháp so sánh trong thẩm định giá đất thuê trả tiền một lần

Thẩm định giá đất thuê trả tiền một lần bằng phương pháp so sánh là xác định giá trị của đất thuê trả tiền thẩm định giá dựa trên cơ sở phân tích mức giá của các tài sản đất thuê trả tiền một lần so sánh để ước tính, xác định giá trị của tài sản thẩm định giá.

Thẩm định viên thông qua việc phân tích mức giá của các thửa đất trống tương tự về mục đích sử dụng đất, vị trí, khả năng sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng, diện tích, hình thể, tính pháp lý về quyền sử dụng đất đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất để so sánh, xác định giá của thửa đất cần định giá.

Các bước tiến hành thẩm định giá

Thẩm định giá đất thuê trả tiền một lần được thực các bước cụ thể sau:

  • Bước 1.Xác định tổng quát về thửa đất cần thẩm định giá và xác định giá trị thị trường hoặc phi thị trường làm cơ sở thẩm định giá.
  • Bước 2.Lập kế hoạch thẩm định giá đất.
  • Bước 3.Khảo sát thực tế, thu thập thông tin.
  • Bước 4.Phân tích thông tin.
  • Bước 5.Xác định giá trị đất thuê trả tiền một lần cần thẩm định giá.
  • Bước 6.Lập báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và gửi cho khách hàng, các bên liên quan.

Các yếu tố so sánh đối với đất thuê trả tiền một lần

Đối với đất thuê trả tiền một lần thường là bất động sản khu công nghiệp: Địa điểm, vị trí; Giá thuê; Các dịch vụ cấp và thoátnước, cung cấp điện, khí hóa lỏng, điện thoại, viễn thông, xử lý nước thải; Mức độ thuận lợi hay khó khăn của hệ thống giao thông nội bộ phục vụ cung cấp vật tư, giao nhận hàng hóa; Hệ thống giao thông nối liền với cảng, ga tàu hỏa, ga hàng không, khu dân cư; Đảm bảo ánh sáng tự nhiên; Địa hình đất; Tình trạng trật tự, trị an khu vực; Các phương tiện chống cháy nổ, hệ thống vệ sinh và thông gió, thoát hiểm; Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với mục đích và loại hình sản xuất, kinh doanh; Sự sẵn có các nguồn lao động của địa phương và các vùng lân cận; Hệ thống nhà ăn, phúc lợi xã hội và bãi đỗ ô tô; Các yếu tố khác.

5. Công ty thẩm định giá đất thuê trả tiền một lần uy tín tại Việt Nam

Thẩm định giá Thành Đô là đơn vị thẩm định giá đất khu công nghiệp, đất thuê trả tiền một lần uy tín hàng đầu tại Việt Nam với môi trường chuyên nghiệp, năng động và đoàn kết. Thành Đô luôn đáp ứng đầy đủ các Tiêu chuẩn thẩm định giá khắt khe nhất về nhân sự, trình độ chuyên môn và cơ sở vật chất kỹ thuật đối với một Công ty thẩm định giá chuyên nghiệp tại Việt Nam và quốc tế. Thẩm định giá Thành Đô là đơn vị tiên phong trong việc hợp tác với các đối tác quốc tế, không ngừng sáng tạo để vươn tới sự hoàn thiện, đóng góp vào sự phát triển của mỗi các nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Chúng tôi đang từng bước hội nhập khu vực và thế giới trong lĩnh vực thẩm định giá tài sản.

Là một trong những công ty thẩm định giá hàng đầu Việt Nam. Công ty Thẩm định giá Thành Đô đang là đối tác uy tín cung cấp dịch vụ Thẩm định giá cho các tổ chức tín dụng như Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK); Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB); Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank); Ngan hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); Ngân hàng Woori Bank Việt Nam (Woori Bank); Ngân hàng công nghiệp Hàn Quốc (IBK); Ngân hàng Kookmin (KB Kookmin Bank); Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB); Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB); Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBANK); Shanghai Commercial Savings Bank… Các dịch vụ thẩm định giá Thành Đô luôn được cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức tin tưởng và đánh giá cao. Bên cạnh đó Thẩm định giá Thành Đô đang là đối tác uy tín của nhiều doanh nghiệp FDI tại Việt Nam như: SAMSUNG; TOYOTA; CÔNG TY CỔ PHẦN ALUTEC VINA; CÔNG TY TNHH BES ENGINEERING VIỆT NAM; TREND POWER TECHNOLOGY (BVI) CO.,LTD; WISTRON CORPORATION; CÔNG TY TNHH DARFON VIỆT NAM; CÔNG TY TNHH COMPAL VIỆT NAM; TREND POWER TECHNOLOGY (BVI) CO.,LTD; C.C.P. CONTACT PROBES CO., LTD; CÔNG TY TNHH CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ UDE; TẬP ĐOÀN INVENTEC APPLIANCES CORPORATI…

Thẩm định giá Thành Đô được đánh giá nằm trong top các công ty thẩm định giá uy tín hàng đầu tại Việt Nam: Năm 2019, Thành Đô vinh dự được chứng nhận “Thương hiệu Thẩm định giá uy tín 2019”, Năm 2020 Thành Đô được vinh danh “Thương hiệu đất việt uy tín 2020”, “Thương hiệu Thẩm định giá tin cậy 2020”, Năm 2021 Thành Đô được vinh danh Top 10 Thương hiệu nổi tiếng Châu Á – Thái Bình Dương, Năm 2022 Thành Đô vinh dự được vinh danh là “Thương hiệu Vàng Asean tổ chức tại Singapore”. Bên cạnh đó Thành Đô áp dụng tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015 cho hệ thống quản lý chất lượng trong dịch vụ thẩm định giá (bất động sản, giá trị doanh nghiệp, máy móc thiết bị, dự án đầu tư, công trình xây dựng) góp phần quan trọng giúp khách hàng có những quyết định chính xác trong việc kinh doanh, đầu tư và mua bán minh bạch trên thị trường trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ ngày nay.

Bạn đang đọc bài viết: “Đất thuê trả tiền một lần là gì? Phương pháp thẩm định giá đất thuê trả tiền một lần tại chuyên mục Tin Công ty của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô, đơn vị thẩm định giá uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666  0906 020 090

Website: www.thamdinhgiathanhdo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button