Bảng giá đất nhà nước 63 tỉnh thành giai đoạn 2020 đến 2024

MỤC LỤC BÀI VIẾT

(TDVC Bảng giá đất nhà nước 63 tỉnh, thành giai đoạn 2020 – 2024) – Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 96/2019 về khung giá đất, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng bảng giá đất của địa phương áp dụng cho giai đoạn 2020 – 2024. Thẩm định giá Thành Đô xin gửi đến quý khách hàng Bảng giá đất nhà nước 63 tỉnh – thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2020 đến 2024. Bảng giá đất nhà nước mới 05 năm giai đoạn 2020 đến 2024 thay thế bảng giá đất toàn quốc cũ giai đoạn 2015 đến 2019. Bảng giá đất nhà nước 63 tỉnh

>>> Thẩm định giá nhà đất

Bảng giá đất 63 tỉnh, thành giai đoạn 2020 đến 2024

Thành phố trực thuộc trung ương

1. Thành phố Hà Nội

Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024. Download: TẠI ĐÂY

2. Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024 do UBND thành phố Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 01 năm 2020. Download: TẠI ĐÂY

3. Thành phố Hải Phòng

Theo Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND quy định bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 – 2024 do UBND thành phố Hải Phòng ban hành 31 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

4. Thành phố Cần Thơ

Theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND quy định bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 – 2024 do UBND thành phố Cần Thơ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

5. Thành phố Đà Nẵng

Theo Quyết định số Số: 09/2020/QĐ-UBND quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 đến 2024 do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành ngày 07 tháng 4 năm 2020. Download: TẠI ĐÂY

Các tỉnh Đông Bắc

6. Tỉnh Hà Giang

Theo quyết định số 28/2019/QĐ-UBND bảng giá đất chi tiết trên địa bàn tỉnh hà giang giai đoạn 2020-2024 do UBND tỉnh Hà Giang ban hành ngày ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

7. Tỉnh Bắc Kạn

Theo quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ban hành Bảng giá đất định kỳ 05 năm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020 – 2024 do UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2019Download: TẠI ĐÂY

8. Tỉnh Lạng Sơn

Theo quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2024 do UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

9. Tỉnh Cao bằng

Theo Quyết định số 2336/QĐ-UBND ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do UBND tỉnh Bắc Giang ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

10. Tỉnh Thái Nguyên

Theo quyết định 46/2019/QĐ-UBND ban hành Bảng giá đất tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020 – 2024 do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành ngày ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

11. Tỉnh Bắc Giang

Theo Quyết định số 1025/QĐ-UBND ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 tỉnh Bắc Giang do UBND tỉnh Bắc Giang ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

12. Tỉnh Tuyên Quang

Đang cập nhật

13. Tỉnh Phú Thọ

Theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 5 năm giai đoạn 2020-2024: Download TẠI ĐÂY

14. Tỉnh Quảng Ninh

Theo quyết định số 42/2019/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 12 năm 2019 về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh quảng ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024. Download: TẠI ĐÂY

Các tỉnh Đồng Bằng Sông Hồng

15. Tỉnh Hải Dương

Theo Quyết định 55/2019/QĐ-UBND về ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương do UBND tỉnh Hải Dương ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

16. Tỉnh Hà Nam

Theo Quyết định 48/2019/QĐ-UBND về ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam do UBND tỉnh Hà Nam ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

17. Tỉnh Hưng Yên

Theo Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ban hành quy định  bảng giá đất trên địa bàn tỉnh hưng yên giai đoạn 2020-2024 do UBND tỉnh Hưng Yên ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

18. Tỉnh Nam Định

Theo Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ban hành quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024. Download: TẠI ĐÂY

19. Tỉnh Ninh Bình

Theo Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ban hành quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định do UBND tỉnh Ninh Bình ban hành ngày 27 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

20. Tỉnh Thái Bình

Theo Quyết định số: 22/2019/QĐ-UBND Ban hành quy định về bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn Tỉnh Thái Bình do UBND tỉnh Thái Bình ban hành ngày ngày 31 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

21. Tỉnh Vĩnh Phúc

Theo Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND ban hành quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

22. Tỉnh Bắc Ninh

Theo quyết định số 31/2019/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. Download: TẠI ĐÂY  

Các tỉnh Tây Bắc

23. Tỉnh Điện Biên

Theo quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ban hành quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024 do UBND tỉnh Điện Biên ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

24. Tỉnh Hòa Bình

Theo Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn năm 2020 – 2024 do UBND tỉnh Điện Biên ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

25. Tỉnh Lại Châu

Theo quyết định Số: 45/2019/QĐ-UBND do UBND tỉnh Lai Châu ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

26. Tỉnh Sơn La

Theo quyết định số: 43/2019/QĐ-UBND ban hành quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2024 do UBND ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2019. Dowload: TẠI ĐÂY

27. Tỉnh Yên Bái

Theo quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ban hành quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái do UBND tỉnh Yên Bái ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

28. Tỉnh Lào Cai

Các tỉnh Bắc Trung Bộ

29. Tỉnh Thanh Hoá

Theo quyết định số 44/2019/QĐ-UBND quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành ngày 23 tháng 12 năm 2019. Download Quyết định: TẠI ĐÂY Download phục lục bảng giá đất: TẠI ĐÂY 

30. Tỉnh Nghệ An

Theo Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND Ban hành bảng giá đất trên địa bàn thành phố vinh, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 do UBND tỉnh Nghệ An ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download:

31. Tỉnh Hà Tĩnh

Theo quyết định số 61/2019/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020 đến 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành ngày 19 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

32. Tỉnh Quảng Bình

Theo quyết định số 40/2019/QĐ-UBND quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh quảng bình giai đoạn 2020 – 2024 do UBND tỉnh Quảng Bình ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2019. Dowload quyết định: TẠI ĐÂY; Dowload phục lục: TẠI ĐÂY

33. Tỉnh Quảng Trị

Theo quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do UBND tỉnh Quảng Trị ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

34. Tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo quyết định số 80/2019/QĐ-UBND bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 – 2024) do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành ngày ngày 21 tháng 12 năm 2019.  Download: TẠI ĐÂY

Các tỉnh Đông Nam Bộ

35. Tỉnh Bình Dương

Theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND Ban hành quy định bảng giá các loại trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020 – 2024 do UBND tỉnh Bình Dương ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

36. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Theo quyết định 38/2019/QĐ-UBND Bảng giá đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2020-2024 do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành ngày ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

37. Tỉnh Tây Ninh

Theo quyết định 35/2020/QĐ-UBND Bảng giá đất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2024 do UBND tỉnh Tây Ninh ban hành ngày 01 tháng 09 năm 2020. Download: TẠI ĐÂY

38. Tỉnh Bình Phước

Theo Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024 được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành ngày 12 tháng 8 năm 2020: Download: TẠI ĐÂY

39. Tỉnh Đồng Nai

Theo Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND quy định bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 – 2024 do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

Các tỉnh Duyên Hải Nam Bộ

40. Tỉnh Quảng Nam

Theo Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020 đến 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do UBND tỉnh Quảng Nam ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download:  TẠI ĐÂY

41. Tỉnh Quảng Ngãi

Theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 – 2024) ngày 08 tháng 6 năm 2020. Download: TẠI ĐÂY

42. Tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành ngày 18 tháng 02 năm 2020. Download: TẠI ĐÂY 

43. Tỉnh Ninh Thuận

Theo quyết định số 14/2020/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020 đến 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành ngày ngày 19 tháng 5 năm 2020. Download: TẠI ĐÂY 

44. Tỉnh Bình Thuận

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 do UBND tỉnh Bình Thuận ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

45. Tỉnh Bình Định

Theo Quyết định 65/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (năm 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

46. Tỉnh Phú Yên

Theo quyết định số 53/2019/QĐ-UBND quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh phú yên 5 năm (2020-2024) do UBND tỉnh Phú Yên ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

Các tỉnh Tây Nguyên

47. Tỉnh Kon Tum

Theo quyết định số 30/2019/QĐ-UBND quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum 5 năm (2020-2024) do UBND tỉnh Kon Tum ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

48. Tỉnh Gia Lai

Đang cập nhật

49. Tỉnh Đắk Nông

Đang cập nhật

50. Tỉnh Lâm Đồng

Theo quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ban hành quy định giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành ngày 22 tháng 01năm 2020. Download: TẠI ĐÂY

51. Tỉnh Đắk Lắk

Đang cập nhật

Các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long

52. Tỉnh Tiền Giang

Đang cập nhật

53. Tỉnh Long An

Quyết định số 74 /2019/QĐ-UBND của UBND Quy định các loại đất trên địa bàn tỉnh Long An 05 năm giai đoạn 2020 – 2024 do tỉnh Long An ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2019. Download quyết định: TẠI ĐÂY

54. Tỉnh An Giang

Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND của UBND Quy định các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang 05 năm giai đoạn 2020 – 2024 do tỉnh An Giang ban hành ngày 23 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

55. Tỉnh Bến Tre

Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND của UBND Quy định các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre 05 năm giai đoạn 2020 – 2024 do tỉnh Bến Tre ban hành ngày 17 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

56. Tỉnh Vĩnh Long

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định bảng giá đất áp dụng giai đoạn 2020 – 2024  trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download quyết định: TẠI ĐÂY; Download phục lục bảng giá đất: TẠI ĐÂY

57. Tỉnh Trà Vinh

Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Trà Vinh Ban hành Quy định Bảng giá đất 05 năm giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY 

58. Tỉnh Hậu Giang

Theo QĐ 27/2019/QĐ-UBND ban hành quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2019. Download TẠI ĐÂY

59. Tỉnh Kiên Giang

Theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang Ban hành Quy định Bảng giá đất 05 năm giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ngày 13 tháng 01 năm 2020. Download: TẠI ĐÂY 

60. Tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 – 2024 do UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2019: Download: TẠI ĐÂY

61. Tỉnh Bạc Liêu

Theo quyết định Số: 372/QĐ-UBND ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020-2024 ngày 31 tháng 12 năm 2019.

62. Tỉnh Cà Mau

Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định Bảng giá đất tỉnh Cà Mau định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 đến 2024 do UBND tỉnh Cà Mau ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

63. Tỉnh Đồng Tháp

Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định bảng giá đất áp dụng giai đoạn 2020 – 2024  trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành ngày 19 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

THẨM ĐỊNH GIÁ THÀNH ĐÔ sẽ cập nhật bảng giá đất còn lại sớm nhất gửi đến các bạn…

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thành Đô

  • Địa chỉ: Tầng 6 toà nhà Seaprodex số 20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
  • Hotline: 0985 103 666 – 0906020090 | Email: info@tdvc.com.vn
  • Hệ thống thẩm định giá toàn quốc: XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
  • Hồ sơ năng lực: TẠI ĐÂY
Bạn đang đọc bài viết: “Bảng giá đất nhà nước 63 tỉnh thành giai đoạn 2020 đến 2024 tại chuyên mục tin thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô.

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666   0906 020 090

Website: www.thamdinhgiathanhdo.com

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button